Invasiva arter hotar Antarktis ekosystem

Turister och forskare i Antarktis kan omedvetet sprida frön från främmande växtarter på den istäckta kontinenten, visar en ny undersökning.

12 mars 2012 av Charles Q. Choi, National Geographic News

Främmande växter som ettårigt gröen håller på att tränga sig in i Antarktis, vars status som den kallaste och torraste kontinenten länge har gjort den till en av jordens mest orörda miljöer.

En kraftig ökning av turism och forskningsaktiviteter på Antarktiska halvön kan dock hota kontinentens unika ekosystem, säger forskare.

Som ett led i undersökningen dammsög ekologen Steven Chown vid Stellenboschuniversitetet i Sydafrika och hans kollegor kläder, skor, väskor och utrustning från cirka två procent av de personer som besökte Antarktis under sommarperioden från slutet av 2007 till början av 2008. Det blev totalt till 853 forskare, turister och medföljande assistenter och besättningsmedlemmar på fartyg.

”Otaliga timmar lades på att dammsuga kläder och utrustning ... om man gör det ombord på ett fartyg i hög sjö, ska man helst inte ha lätt för att bli sjösjuk”, minns Steven Chown.

Resultaten avslöjade att över 2600 frön och andra spridningskroppar eller sporer från växter hade rest till Antarktis som fripassagerare tillsammans med besökarna.

I genomsnitt bar varje turist på två till tre frön, medan vetenskapsmän bar på sex stycken vardera. Antalet turister på årsbasis är dock betydligt större nu än antalet forskare. Omkring 33000 turister jämfört med 7000 forskare var på besök under den antarktiska sommaren 2007–2008. Till följd av det utgör turister och forskare sannolikt ungefär lika stor risk för Antarktis, säger Steven Chown.

Invasiva arter är vana vid kylan

Enligt forskarna är det oroväckande att 49 till 61 procent av det främmande växtmaterial som når fram till Antarktis är arter som är anpassade till kyla och som kan överleva och sprida sig under extrema förhållanden.

Växtfröna sitter förmodligen kvar i den köldutrustning som besökarna har använt på andra platser med kallt klimat, innan de kom till Antarktis.

Till exempel har man hittat arktiska arter som våtarv och starr i Antarktis, visar undersökningen, som publicerades den 5 mars i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bedömt utifrån de främmande arternas egenskaper och det nuvarande klimatet i Antarktis är de mest hotade områdena enligt undersökningen kusten omkring Antarktiska halvön och de öar, som omger den.

Enligt klimatprognoserna fram till 2100 från FN:s klimatpanel (IPCC) kan de invasiva arterna även tänkas slå sig ned i de isfria kustområdena väster om Amery Ice Shelf och i mindre grad i området omkring Rosshavet.

Dessutom kommer stigande temperaturer längs den antarktiska kusten sannolikt att öka de invasiva arternas överlevnadsmöjligheter.

Trots det ”ska man inte föreställa sig att Antarktis plötsligt blir täckt med blommande växter och ogräs”, säger Steven Chown.

”Stora delar av det är fortfarande en mycket karg plats, och det gror inga växter på is, som fortfarande dominerar kontinenten.”

Att rengöra utrustningen kan minska risken

Polarekologen Peter Convey säger att undersökningen ”har tillhandahållit en objektiv bedömning, som visar att både statliga projekt och turism i området utgör betydande risker”.

Att känna riskerna betyder dock också att man vet hur man ska tackla dem, säger Peter Convey, som arbetar för British Antarctic Survey och som inte medverkat i undersökningen.

Rengöring av yttre utrustning och väskor är alltså en ytterst effektiv metod för att minska antalet frön som kan nå fram till Antarktis. ”Det handlar i grund och botten om att bara ta med sådant som är antingen nytt eller rent”, säger Steven Chown, som har lett undersökningen.

Steven Chown och hans kollegor planerar även att presentera sitt arbete för Antarktisfördragets kommitté för miljövård.

”Vi hoppas att de tänker gå vidare med resultaten och utveckla metoder för att reducera påverkan, säger Steven Chown.

Läs också

Kanske är du intresserad av...