Oljeutsläpp hotar mantor

De gåtfulla mantorna i Mexikanska golfen kan vara utsatta för ett osynligt och långvarigt hot från BP:s oljeutsläpp, säger experter.

21 oktober 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Under veckorna efter katastrofen den 20 april visade flygfotona och rapporter från fartyg att i varje fall en del mantor befann sig mitt i utsläppet på ytan. oljans osynliga effekter, djupt under havsytan, kan dock vara ett ännu större problem, i synnerhet eftersom de undersökningar som gjorts hittills tyder på att utsläppet inte försvinner av sig självt.

Mantor, som kan bli enorma, filtrerar föda genom att suga in havsvatten och pressa ut det genom sina gälar, som håller kvar plankton och andra små varelser, säger Rachel Graham, som är hajforskare under Wildlife Conservation Societys Ocean Giants-program.

”Gältrådarna, som gör att mantor kan ta upp syre ur vattnet, är mycket känsliga för alla typer av gifter och oljehinnor”, säger Rachel Graham. ”Om gältrådarna täpps till kommer de sannolikt att dö.”

Man vet så lite om mantorna i Mexikanska golfen att forskarna inte är säkra på om de sex meter breda fiskarna tillhör en av de två kända arterna av manta, eller om de utgör en egen art.

Olja och mantor är en dålig kombination

Efter att den förstörda oljeriggen Deepwater Horizon sjunkit släppte den ut bortåt fem miljoner fat olja i norra delen av Mexikanska golfen. Ett fat motsvarar 159 liter olja.

Oljan kan kanske påverka ”mantornas sätt att leva på i åtskilliga år”, säger marinbiologen Andrea Marshall från Foundation for the Protection of Marine Megafauna, som har sitt säte i Moçambique. ”Den försvinner inte på ett par månader.”

Oljan och de lösningsmedel som användes vid saneringen kan skada rockornas födokälla, plankton, såväl som de ”reningsstationer” som mantorna söker sig till för att få mindre fiskar att äta upp parasiter som sitter på dem.

Oljan kan även störa mantornas vandringar i Mexikanska golfen och kanske även deras fortplantning. Ingen vet var djuren föder sina ungar, säger den mexikanske marinbiologen Silvia Hinojosa Alvarez från det mexikanska Karibiska mantaprojektet.

”Det största problemet är att vi vet väldigt lite om deras biologi”, säger Silvia Hinojosa Alvarez. ”Så hur kan vi med säkerhet förutsäga vad som kommer att ske?”

Läs också

Kanske är du intresserad av...