Piraterna gynnar korallreven

Korallrev är nog de enda som gynnas av somaliska pirater. Reven har dragit fördel av instabiliteten i regionen, eftersom inbördeskrig och pirater har dämpat exploateringen av havets resurser.

12 maj 2016

Vår tids pirater är allmänt fruktade för sina våldsdåd, men i Somaliland, en utbrytarnation från Somalia, bidrar piratverksamheten till att bevara områdets korallrev.

Inbördeskrig och pirater ger korallrev bättre villkor

National Geographics havsforskare har tagit DNA-prover från fiskar vid det kustnära korallrevet utanför staden Berbera och de preliminära resultaten visar att korallerna frodas och att de ger skydd åt mängder av inhemska arter i Röda havet och i Adenviken, och även åt mer allmänt spridda arter.

Regionens instabilitet har varit positiv för reven. Inbördeskrig och piratverksamhet har gjort att havets resurser inte exploateras i samma utsträckning.

LÄS MER - Forskarna varnar: Stora Barriärrevet är på väg att förstöras helt

Somaliska pirater, som är särskilt aktiva i regionen Puntland i nordöstra Somalia, är inte bara ett problem för tankfartyg som trafikerar farlederna i Adenviken. De har även en avskräckande effekt på potentiellt illegalt fiske från utländska båtar.

Säkerhetspersonal skyddar Somalilands vicepresident under en fiskefestival i Berbera. Foto: Tane Sinclair-Taylor

Organisationers stöd till fisket hotar korallrevet

Reven gynnas även av det faktum att lokalbefolkningen föredrar kött.

Den lilla mängd fisk som äts är huvudsakligen djuphavsarter. En del organisationer verkar för att befolkningen ska börja äta mer fisk.

Stöd till fiskenäringen skulle kunna gynna den lokala ekonomin, men om fisket inte bedrivs på hållbara sätt kan det leda till rovdrift. Förbättras säkerheten i regionen kan även turism bli en ny inkomstkälla och ge hela världen tillgång till Somalilands rikedomar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...