Ny dolin underminerar Guatemala

Trevåningshus sjönk ned i marken, när Guatemala City på nytt upplevde mystiska doliner.

4 juni 2010 av National Geographic News

En jättelik dolin, som i söndags öppnade sig i Guatemala City (kartan) i Guatemala, anses ha orsakats av den tropiska orkanen Agatha, en kraftig storm, som drabbade Centralamerika under helgen.

Utifrån foton ser den nya dolinen i Guatemala ut att vara omkring 18 meter bred och 100 m djup, säger James Currens, som är hydrogeolog vid University of Kentucky i USA. Det förklarar hur dolinen kunde sluka ett helt trevåningshus.

Doliner kan bildas, när jord och andra partiklar, som är mättade med vatten, blir för tunga och får taket över befintliga hålrum i jorden att kollapsa, säger James Currens.

Doliner kan även uppstå om vatten stör en naturlig sprickbildning i ett kalkstenslager i underjorden. När sprickan blir större, sjunker de översta jordlagren samman och en dolin bildas. I båda fallen kan sammanstörtningen ske plötsligt, säger James Currens.

Klicka på länkarna nedtill för att se fler bilder av dolinen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...