Se videon: isvirvel under vattnet

Om man är en sjöstjärna i Antarktis finns det anledning att vara på sin vakt. Där kan det nämligen uppstå isrör som kan döda djur som lever på havsbottnen. Med intervallfotografering kan man se dessa rör sakta växa mot botten likt vita spökfingrar. Den här isstalaktiten (till höger) filmades av de brittiska kameramännen Doug Anderson och Hugh Miller medan den bildades i McMurdosundet i Antarktis i fjol.Video: istapp bildas under vattnet

3 maj 2012

Om man är en sjöstjärna i Antarktis finns det anledning att vara på sin vakt. Där kan det nämligen uppstå isrör som kan döda djur som lever på havsbottnen.

Med intervallfotografering kan man se dessa rör sakta växa mot botten likt vita spökfingrar. Den här isstalaktiten (till höger) filmades av de brittiska kameramännen Doug Anderson och Hugh Miller medan den bildades i McMurdosundet i Antarktis i fjol.

Video: istapp bildas under vattnet

Isstalaktiterna bildas under polarvintern, då lufttemperaturen kan ligga långt under minus 18 grader medan vattnet bara är cirka två grader kallt. Det är denna temperaturskillnad som är avgörande.

Varmt havsvatten stiger mot havsisen på ytan, som innehåller ett nätverk av kanaler. När vattnet kyls ner sjunker högkoncentrerat saltvatten tillbaka ner i havet, eftersom det är alltför salt för att kunna frysa och inlemmas i packisen. När saltvattnet sjunker, fryser det kringliggande vattnet till en pelare som växer med cirka tre decimeter i timmen.

Under gynnsamma förhållanden kan en sådan saltistapp nå ända ner till havsbottnen, där den fortsätter ner i hålrum. Isstalaktiter utgör visserligen ett hot mot mindre djur på botten, men de är så pass sköra att sälar eller havsströmmar lätt bryter av dem.

Läs också

Kanske är du intresserad av...