Termiter bakom mystiska ringar

Mystiska ringar i ökensanden har länge uppfattats som övernaturliga fenomen. Nu har forskare kommit på en mer jordnära förklaring – termiter.

10 september 2013

I Afrikas södra öknar finns tusentals "häxringar", som i folktron länge har betraktats som övernaturliga fenomen.

Ny forskning tyder emellertid på att de har en mer jordnära förklaring. Biologen Norbert Jürgens fann Psammotermes allocerus, en termitart som lever i sand, under i princip samtliga tvåtusen cirklar som han studerade.

"Termiterna skadar rötterna på gräset som växer på den bara fläcken", berättar Norbert Jürgens.

Ekosystemet som termiterna skapar ger vissa fördelar. När det inte finns någon växtlighet ovanför termiternas bo samlas mer vatten i marken, vilket är positivt för insekterna. Cirkelformen på marken uppstår när gräset runt den bara fläcken suger upp vatten från den nya reservoaren och växer sig kraftigare, upp till meterhögt.

Kombinationen av fuktig mark och frodigt gräs medför möjligheter till djurliv i ett kargt landskap. Det uppstår en oas för myror, bin och till och med vissa däggdjur.

Läs också

Kanske är du intresserad av...