Eldtornado observerad i Ungern

En eldtornado virvlade över en brinnande plastfabrik under en jättebrand utanför Budapest.

7 mars 2011 av Ker Than, National Geographic News

Så kallade eldtornador uppstår, när hög värme och turbulenta vindar tillsammans bildar strömvirvlar i luften, förklarade maskiningenjör Jason Forthofer för National Geographic News i september.

Dessa strömvirvlar kan dras samman till en tornadoliknande form, som suger till sig brännbara material och brännbara gaser, säger Jason Forthofer från den amerikanska skogsstyrelsens brandvetenskapliga laboratorium i delstaten Montana. Den brinnande kärnan i ett sådant virvlande ”rör” av vindar är normalt omkring 0,3 till 0,9 meter i diameter och fem till tio våningar hög. I extrema fall kan eldtornador dock bli upp till tio meter i diameter och över 100 våningar höga, säger Jason Forthofer.

Han tillägger att eldtornador inte är så ovanliga. De rapporteras dock sällan – kanske för att de mest uppträder i samband med skogsbränder och mindre frekvent i stadsområden.

Eldtornador är rätt så seglivade och kan pågå i en timme eller mer. De kan släckas först när deras källor – bränderna nedanför – har släckts.

Förutom att studera hur brandvirvlar bildas och bäst kan bekämpas, hoppas Jason Forthofer kunna förbättra förutsägelserna av eldtornador. ”Om vi kan peka ut de förutsättningar som är idealiska för brandvirvlar skulle det vara en stor hjälp för brandmän, för det finns personer som bränts av dem”, säger han

Läs också

Kanske är du intresserad av...