Fem skäl till att Filippinerna är så utsatt för naturkatastrofer

Varmt havsvatten, låglänta kuster och fattigdom bidrar till att förklara varför naturkatastrofer som supertyfonen Haiyan är så farliga i Filippinerna.

18 november 2013 av Dan Vergano, National Geographic

Från jordskalv och vulkanutbrott till tidigare supertyfoner – antalet döda efter naturkatastrofer i Filippinerna är ofta stort. Här är fem anledningar:

1. Varmt havsvatten

Filippinerna ligger strax norr om Ekvatorn i västra Stilla havet utan andra landmassor som kan dämpa effekten av stormar, innan de når land. De varma ekvatoriala farvattnen ger näring åt stormarna, och varje år drabbas Filippinerna av omkring 20 tyfoner.

”Landet har de varmaste havstemperaturerna i världen. Vi kallar det för den varma bassängen runt Indonesien och Filippinerna”; säger atmosfärforskaren Colin Price vid universitetet i Tel Aviv i Israel.

”Det krävs temperaturer på över 28 °C för att tyfoner ska uppstå. I västra Stilla havet är vattnet vanligtvis över 28 grader varmt”, säger Colin Price.

2. Bebodda kustområden

Många människor bor på de låglänta öarna längs Filippinernas kust. På Världsbanken uppskattar man att över 60 procent av befolkningen bor i kustområdena.

När supertyfonen Haiyan drog in över Filippinerna orsakade den fem meter höga – på vissa håll upp till sju meter höga – flodvågor.

Vågorna sköljde in över låglänta delar av befolkade öar som Leyte, där kuststaden Tacloban ligger. BBC uppskattar att över 10000 personer omkom i staden.

3. Avverkning

Vid tidigare tyfoner i Filippinerna har lerskred krävt många liv bland människor som överlevt stormen, påpekar meteorologen Jeff Masters från webbplatsen Weather Underground.

Bergssluttningar som avverkats har färre rötter som håller fast jorden, och det kan göra att lerskred utlöses, när plötsliga skyfall drar in.

Avverkning har orsakat motsvarande problem på platser som Haiti, där lerskred har utlösts efter kraftiga regn. Jorden har blockerat vattendragen och skapat områden med stillastående vatten, som senare har kopplats till utbrott av kolera.

4. Eldringen

Till råga på allt ligger Filippinerna på den så kallade ”eldringen”, ett område av Stilla havet som ofta drabbas av jordskalv och vulkanutbrott.

Havsbottenskorpan under Stilla havet kilar in sig under kontinenterna och utlöser jordskalv och tsunamier, som ofta drabbar Filippinerna. Ett jordskalv, som uppmättes till 7,2 på richterskalan, krävde förra månaden 222 människoliv på ön Bohol.

5. Underutveckling

Filippinernas unga, fattiga befolkning har i stigande grad förflyttat sig mot kustområdena, där hastigt uppförda bostäder och bristfälliga evakueringsplaner kan ha inverkat i samband med Haiyan-katastrofen.

Det har börjat komma rapporter om att människor omkom i skyddsrum, som var för svaga för att stå emot flodvågen och supertyfonens kraftiga vindbyar.

På den privata och oberoende forskningsorganisationen Manila Observatory säger man att kombinationen av fattigdom och det faktum att befolkningen flyttat till kustområdena gör Filippinerna till ett av de tio länder i världen som är sårbarast vid översvämningar av kusten.

Läs också

Kanske är du intresserad av...