Orkaner, tyfoner och tropiska cykloner

Det är svårt att bedöma om klimatförändringarna har betydelse för antalet och storleken av de orkaner som uppstår.

7 maj 2014

Det ser inte ut som om antalet globalt sett är stigande, men allt fler våldsamma orkaner uppträder, säger Greg Holland från USA:s centrum för atmosfärforskning (NCAR).

Ökning av antalet orkaner

I den nordatlantiska regionen har antalet orkaner ökat både i antal och styrka sedan 1970-talet, säger atmosfärforskaren Jim Kossin från NOAA:s klimatcentrum (NCDC).

Människans inverkan

På grund av den naturliga variationen och bristen på dokumentation är det dock svårt att utifrån historiska data avgöra hur stor människans påverkan på klimatet är. Innan vi fick flygplan och satelliter förmedlades information om orkaner med hjälp av radio, personliga redogörelser och telegraf.

Läs också

Kanske är du intresserad av...