Träd klädda i nät efter översvämning

Flera miljoner spindlar sökte skydd i träden, där de spann sina nät, efter att våldsamma skyfall hade översvämmat stora delar av Pakistan 2010.

4 april 2011 av Ker Than, National Geographic News

De omfattande översvämningarna i Pakistan förra året tvingade flera miljoner spindlar upp i träden, där de spann sina nät.

Historiskt kraftiga monsunregn, som började i slutet av i juli, gav Pakistan nästan tio års nederbörd på bara en vecka och fick landets floder att svämma över sina bräddar. Det tog lång tid för vattnet att dra sig tillbaka, och det skapade enorma sjöar av stillastående vatten i många områden.

”Det var en katastrof, som i det närmaste skedde i slow-motion”, säger Russell Watkins, multimedieredaktör i det brittiska departementet för internationell utveckling (DFID), som är den organisation som administrerar Storbritanniens biståndsprogram i utlandet.

Enligt Russell Watkins, som fotograferade träden under en resa till Pakistan i december förra året, sade människor i den pakistanska byn Sindh att de aldrig hade sett detta fenomen före översvämningarna.

Både bra och dåligt

De ovanliga näten har haft både positiva och negativa konsekvenser.

Ett tag såg spindelnäten ut att öka fångsten av myggor i området, vilket reducerade risken för malaria, säger Russell Watkins.

Efter en översvämning ger det stillastående vattnet normalt bättre villkor för myggor att föröka sig. Människor i Sindh rapporterade dock om betydligt förre myggor än förväntat efter den senaste katastrofen.

Det slutade emellertid med att de enorma spindelnäten tog död på många av de träd som de svepte in, möjligen för att de reducerade mängden solljus som nådde trädens blad.

Russell Watkins säger att dessutom har de efterföljande dödsfallen bland många av de nättäckta träden gett upphov till ett nytt problem för invånarna i Sindh.

”Området är ofattbart hett på sommaren, och det fanns redan tidigare ont om bladväxter som människor kan söka skugga under”, säger han. Utan träden längs vägkanterna och omkring åkrarna kommer det att finnas väldigt lite som skyddar mot sommarsolen.

Översvämmat område stort som England

När katastrofen nådde sin kulmen, täckte det översvämmade området en yta stor som England. Bortåt 2000 personer omkom under katastrofen, och 20 miljoner människor påverkades enligt Pakistans regering.

”Översvämningen påverkade fler människor än tsunamin i Indiska oceanen 2004, jordskalvet i Pakistan 2005, jordskalvet i Haiti 2010 och orkanen Katrina sammantaget”, säger John Barrett, chef för DFID:s översvämningsberedskap, i en kommentar.

Som ett led i det internationella hjälparbetet organiserade DFID den hittills största humanitära operationen i Storbritanniens historia.

”Varje typ av vegetation ovan mark var påverkad, bokstavligt talat vartenda träd och varenda buske”, säger Russell Watkins om de allt uppslukande spindelnäten.

Läs också

Kanske är du intresserad av...