Oljeförorening i haven kommer från tre överraskande källor

Oljeföroreningen i haven är utbredd och det är ofta de stora oljeutsläppen som uppmärksammas i medierna. Ofta kommer oljan dock från helt andra källor än vad som anges. Här visar vi tre överraskande källor till oljeförorening i haven.

25 april 2014 av Christine Dell’Amore och Christina Nunez - daily news

Den typ av händelser som massmedierna är intresserade av utgör bara en liten del av den totala oljeföroreningen i haven. Många andra källor, till exempel oljespill från bilar, får i stort sett ingen uppmärksamhet, säger forskare.

Av de många miljoner liter olja som varje år hamnar i haven runt Nordamerika till följd av mänskliga aktiviteter, härrör bara åtta procent från läckande tankfartyg eller oljerörledningar. Det framgår av boken ”Oil in the Sea III” från 2003, som getts ut av USA:s nationella forskningsråd, som sorterar under USA:s vetenskapsakademi. Boken betraktas som den tillförlitligaste källan med avseende på data om oljeutsläpp.

Större delen av oljeföroreningen ”skiljer sig från de bilder man ser av stränder täckta av olja, och fåglar som sitter fast i den”, säger David Valentine, som är biogeokemist vid University of California i Santa Barbara.

Här är tre förbisedda källor till oljeförorening i haven omkring Nordamerika.

1. Naturligt utsipprande olja Naturlig utsippring av olja under jordens yta utgör enligt USA:s vetenskapsakademi 60 procent av den totala uppskattade mängden i nordamerikanska farvatten och 40 procent globalt sett. Utsippringen sker när olja – som är lättare än vatten – på grund av det höga trycket tränger ut i vattenpelaren från havsbottnens bergformationer.

Utanför Santa Barbara i Kalifornien sipprar det varje dag ut 20 till 25 ton olja ur sprickor i havsbottnen – vilket gör området till en av de största utsippringarna i världen. David Valentine, som studerar utsippringarna utanför Santa Barbaras kust, påpekar att en stor del av den naturligt förekommande oljan förtärs av havsbakterier, som har specialiserat sig på att äta vissa oljemolekyler.

John farrington, som är geokemist med inriktning på marina miljöer och tidigare dekan på Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts i USA, säger emellertid att ”på platser där det inte förekommer naturlig oljeutsippring, har organismerna inte haft möjlighet att anpassa sig och reagerar därför annorlunda, när det sker ett oljeutsläpp, eller en kloakledning läcker olja”.

2. Bilar och andra fordon Ett ”ganska stort problem”, säger David Valentine, är olja på vägar och andra ytor, som spolas ut i havet, när det regnar. De flesta bilar släpper ut olja på marken, i regel på betong eller asfalt, och oljan sipprar till slut ut i haven. På torra platser som Kalifornien samlas oljan på asfalten, och när det väl regnar leder vattnet ut stora mängder olja i havet.

”Vi har blivit mycket bättre på att återanvända motorolja än vi var för 40–50 år sedan”, säger John Farrington från Woods Hole. ”Man kan hitta dagvattenbrunnar runt om i landet med skyltar där det står ’häll inte ut olja i kloaken, den hamnar i havet’. Så det är mindre förorening nu tack vare det.”

Han understryker dock att många bilar och lastbilar fortfarande bidrar till det långsamma, droppvisa oljespill, som hamnar på asfalten och förorenar när det spolas bort. Föga överraskande är den här typen av osynlig förorening mer förbisedd än till exempel utsläppet i Galveston Bay, som var mycket mer koncentrerat och synligt, säger David Valentine.

Oljeföroreningar från land är ”komplex, eftersom oljan kan ligga kvar [i havet] och förflytta sig mellan vatten och avlagringar, gör den svår att spåra på ett effektivt sätt.” Han tillägger att ett hett diskussionsämne är hur dessa konstanta utsläpp av olja påverkar miljön och de som lever i den. Forskare vet att det är skadligt för djur att utsättas direkt för olja, men effekten av små, konstanta oljemängder på djurlivet och naturen känner vi inte till, säger han.

3. Lustbåtar Personer som framför lustbåtar som jetski och båtar släpper ibland ut olja i havet.

”Det beror i regel på fel handhavande, mänskliga fel eller dåliga förberedelser eller brist på utbildning. I många fall handlar det helt enkelt mest om vårdslöshet”, säger Aaron Barnett. Han arbetar som lustbåtsexpert för Washington Sea Grant, ett regionalt-federalt samarbete om marin forskning och upplysning i delstaten Washington.

” tänker bara inte på det. För dem handlar det om att ha roligt, om fritid och avkoppling. … Det innebär att vissa saker försummas, till exempel ordentligt underhåll av motorer.”

Aaron Barnett tillägger att båtägare fyller tanken helt, precis som de gör med sin bil, och när det är varmt expanderar bränslet och tränger ut genom en ventil. Precis som föroreningar på land är oljespill från nöjesbåtar ”svåra att spåra, eftersom omkring 80 procent av oljeutsläppen inte rapporteras, vilket gör att det är omöjligt att veta i vilken omfattning det sker”, säger Aaron Barnett.

Han säger att generellt betraktar USA:s naturvårdsverk (EPA) ”problemet med de många små oljeutsläppen som en smygande död.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...