Vilka mineral är hårdast?

En hårdhetsskala används för att beskriva minerals hårdhet.

4 december 2013

År 1812 utarbetade den tyske mineralogen Friedrich Mohs en skala för att ange mineralers hårdhet.

Utgångspunkten är de tio mineralen nedan, där talk (1) är mjukast och diamant (10) är hårdast. Till exempel skulle mineral som kan ritsa i kvarts men som kan ritsas av topas få ett värde mellan sju och åtta på skalan.

1: Talk Ritsas mycket lätt med nagel 2: Gips Ritsas med nagel 3: Kalkspat Ritsas mycket lätt med kniv; ritsas lätt med kopparmynt 4: Flusspat Ritsas mycket lätt med kniv, men inte så lätt som kalkspat 5: Apatit Ritsas med besvär med kniv 6: Ortoklas (kalifältspat) Kan inte ritsas med kniv; ritsar med besvär i glas 7: Kvarts Ritsar lätt i glas 8: Topas Ritsar mycket lätt i glas 9: Korund (safir, rubin) Skär i glas 10: Diamant Används som glasskärare

Läs också

Kanske är du intresserad av...