2011 ett av de varmaste åren

Enligt en FN-rapport ser detta året ut att bli ett av de tio varmaste som har uppmätts.

5 december 2011 av Richard A. Lovett, National Geographic News

2011 har varit ett år präglat av extremer och kommer kanske att bli det varmaste året som uppmätts i en period med La Niña, som är en tillfällig avkylning av det östra tropiska Stilla havet.

Det är ett dåligt tecken, eftersom år med La Niña i regel är relativt kalla, säger Steven Running, som är professor i ekologi vid University of Montana i USA, och som inte har deltagit i undersökningen.

Den nya undersökningen tyder därför på att La Niña, som tidigare gav en kraftig global nedkylning, nu påverkar den generella temperaturtendensen endast lite, skriver Steven Running i ett mejl.

”Vad krävs det nu för att få en period med nedkylning?” frågar han. ”Och vad händer under nästa kraftiga El Niño?”

El Niño är en uppvärmning av tropiska farvatten i centrala och östra Stilla havet. Under år med El Niño värmer de varmare havsströmmarna upp jorden utöver den generella globala uppvärmning, som beror på utsläpp av växthusgaser.

Rapporten från världens meteorologiska organisation (WMO) presenterades denna vecka på en internationell klimatkonferens i Durban i Sydafrika och har kommit till mot bakgrund av data från 189 länder.

Varmt klimat blir ännu varmare

Rapporten konstaterar dessutom att med undantag för två år har de 15 varmaste år som registrerats sedan man 1850 började mäta inträffat mellan 1997 och 2011.

Till det kommer att ytan av havsisen i år är den näst minsta som uppmätts. Den minsta var 2007.

Även denna siffra kan vara missvisande positiv, för en stor del av havsisen har tillsynes varit tunnare än tidigare år. När utbredningen av havsisen var som minst under 2011 – vilket var den nionde september – var den sammanlagda volymen av arktisk havsis enligt WMO-forskarna åtta procent mindre än 2010, då den dittills lägsta volymen uppmättes.

WMO:s program för global atmosfärövervakning har dessutom nyligen publicerat en rapport, i vilken man konstaterar att de uppvärmande växthusgaserna i atmosfären har nått ett ny högsta punkt – en ökning som bara kommer att fortsätta, säger forskare.

”Vår forskning är väl underbyggd, och den visar otvetydigt att jorden blir varmare, och att denna uppvärmning beror på mänskliga aktiviteter”, säger WMO:s generalsekreterare, Michel Jarraud, i en kommentar till båda rapporterna.

Översvämningar och torka: ett år med extremt klimat

Enligt denna veckas rapport har året även präglats av extremer.

Med tanke på den stora avsmältningen i Arktis har många arktiska områden föga överraskande varit ovanligt varma. I delar av norra Ryssland rapporterades om vårtemperaturer, som låg mer än 9 °C över genomsnittet, säger WMO.

Läs också

Kanske är du intresserad av...