Det blåser mindre på jorden

Vindhastigheten längs jordens yta avtar runt om i världen, visar en ny undersökning. En av orsakerna kan vara nya skogar, som hejdar vinden.

19 oktober 2010 av Ker Than, National Geographic News

Runt om i världen sänker vindarna längs jordytan farten, visar en ny undersökning. Märkligt nog är det inte nya byggnader utan nya träd, som antas ligga bakom.

De mildare vindarna kan kanske påverka hur luftföroreningar rör sig, men behöver inte nödvändigtvis ge vindkraftindustrin skäl att oroa sig, säger experter.

Forskare har analyserat nästan 30 års data om vindhastigheter, som samlats in från över 800 väderstationer på land, framför allt på norra halvklotet. Resultaten har publicerats i tidskriften Nature Geoscience.

Den genomsnittliga årliga ytvindhastigheten i länder mitt på norra halvklotet har minskat med ända upp till 15 procent, från omkring 17 km/h till omkring 14 km/h, visar undersökningen.

Vindhastigheterna på södra halvklotet är förmodligen också sjunkande, menar forskarna. Vindarna i olika delar av världen hänger samman, så den genomsnittliga vindhastigheten kan inte avta vid en breddgrad och öka vid en annan – en hypotes som kanske understryks av australiska data, som även visar mystiskt avtagande ytvindar.

Om vindhastigheter högre upp i luften sjunker på motsvarande vis kan det påverka spridningen av föroreningar i atmosfären och kanske även spridningen av frön med vinden, säger undersökningsledaren, Robert Vautard, som arbetar på laboratoriet för klimat och miljövetenskap i Frankrike. ”Vi säger inte att det är bra eller dåligt”, påpekar han. ”Vi observerar det bara och försöker förklara det.”

Vindpusslet är långtifrån löst

De områden där vinden har avtagit mest har även upplevt den största ökningen i växtlighet under 30-årsperioden, och det skulle kunna tyda på att träd och buskar fungerar som vindbrytare i dessa områden, säger forskarna bakom undersökningen.

I Nordamerika och Europa har medveten återplantering av skogar fått växtligheten att öka. I Ryssland och andra delar av Eurasien beror trädens växtspurt sannolikt på att övergiven lantbruksjord har vuxit igen sedan Sovjetunionens kollaps, säger forskarna.

Återplantering av skogar kan dock enligt undersökningen bara förklara omkring 60 procent av minskningen i vindhastighet. Förändringar i luftcirkulation på grund av global uppvärmning kan vara orsak till resten, men det kommer att kräva fler undersökningar för att bekräfta detta, säger Robert Vautard.

”Än så länge har vi bara sett några av bitarna i pusslet”, säger han. ”Vi har inte kommit på vad som orsakar fenomenet.”

Sara Pryor, som är atmosfärforskare vid Indiana University i USA, varnar för att göra förhastade kopplingar mellan förändringar i vindhastighet och klimatförändringar.

”Vi bör vara väldigt försiktiga, när vi tolkar undersökningar av vindklimat”, skriver Sara Pryor i ett mejl. Hon har inte själv medverkat i undersökningen.

”Den här typen av forskning är bara i sin linda, och det kan dröja många år innan vi kan säga något konkret om hur vindklimatet kan förändras i en varmare värld.”

Det är också ovisst om vindhastigheterna längs ytan kommer att fortsätta att avta under kommande årtionden. Det beror på vad den viktigaste drivande faktorn visar sig vara.

”Om den viktigaste orsaken är övergivandet av lantbruksjord i Eurasien, förväntar jag mig ingen större minskning i framtiden”, säger undersökningsledaren Robert Vautard med hänvisning till att de stora nedläggningarna av jordbruk efter Sovjettiden är förbi.

”Men om den drivande faktorn är klimatförändringar, är det en annan historia.”

Vindkraft framför allt?

Om vindarna i de högre luftlagren också visar sig avta, kan det få betydelse för produktionen av elektricitet med hjälp av vindkraft, eftersom de flesta vindkraftverk befinner sig en bit ovanför marken, säger forskarna.

Än så länge ger de nya forskningsresultaten om vindhastighet emellertid inte Michael Goggin från den amerikanska vindkraftindustrin några sömnlösa nätter. Han är chef för energiöverföringspolitik i American Wind Energy Association, som är en samarbetsorganisation för industrin.

”Det är lugnande att experter på bedömning av vind som råvara är eniga om att vindhastigheterna inte har avtagit i den höjd – upp till 100 meter eller mer – som moderna vindkraftverk är belägna i”, skriver Michael Goggin i ett mejl.

”Därför har det inte skett någon betydande förändring av produktionen av vindenergi, och vi förväntar oss heller ingen i framtiden.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...