Ett hål i molnen

Molnsystem med både öppna och slutna celler täcker Stilla havet utanför Kalifornien (arkivfoto).Genom att täcka stora havsområden vid varje tidpunkt spelar den typen av system en stor roll för regleringen av hur mycket solljus som når jorden. Eftersom man inte vet så mycket om molns inverkan på de globala temperaturerna, är molntäcket något av en joker i prognoserna för den globala uppvärmningen.

24 augusti 2010

Molnsystem med både öppna och slutna celler täcker Stilla havet utanför Kalifornien (arkivfoto).

Genom att täcka stora havsområden vid varje tidpunkt spelar den typen av system en stor roll för regleringen av hur mycket solljus som når jorden. Eftersom man inte vet så mycket om molns inverkan på de globala temperaturerna, är molntäcket något av en joker i prognoserna för den globala uppvärmningen.

Den nya undersökningen kan dock kasta ljus över vad som får täta, ”nedkylande” molnsystem respektive ”uppvärmande” system med öppna celler att bildas. Enligt undersökningen visar datorsimuleringar att molnmönster påverkas kraftigt av mängden aerosoler i atmosfären.

Aerosoler är små, svävande partiklar som det sot som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Vatten i atmosfären har en benägenhet att förtätas omkring aerosoler, så fler aerosoler betyder fler vattendroppar och därmed tätare moln med slutna celler, som är mindre benägna att avge regn.

Eftersom regn ser ut att utlösa bildningen och omgrupperingen av moln med öppna celler, säger Hailong Wang, ”kan mindre regn hålla fast molnen i mönster med slutna celler”.

Läs också

Kanske är du intresserad av...