Ny forskning: Global uppvärmning ger fler blixtar

En nyutvecklad modell ger oss helt nya kunskaper om åskväder. Det har bland annat framkommit att global uppvärmning kan öka antalet blixtnedslag med 50 procent till år 2100.

16 oktober 2015

Modell kan förutsäga antalet blixtnedslag i framtiden En nyutvecklad modell för att analysera oväder ger oss nya kunskaper om blixtar.

När David Romps och hans kollegor vid University of California höll på att forska på molns beteende utvecklade de vad de själva anser är den mest precisa modell någonsin för att förutsäga blixtnedslag.

Därefter använde de modellen för att förutsäga hur antalet blixtnedslag kommer att öka – och hur det kan leda till fler bränder i skog och mark – om planeten fortsätter att bli varmare.

David Romps kunde räkna ut hur ofta blixten skulle slå ned För att alstra den plötsliga elektriska urladdning som vi kallar för blixt krävs det flytande vatten och is i kombination med uppvindar, som kan hålla båda delar svävande.

David Romps hypotes var att om han kan ställa upp dessa faktorer i en ekvation kan han beräkna hur ofta blixten slår ned.

Han multiplicerade den uppmätta mängden nederbörd med den potentiella konvektionsenergin – eller hur snabbt ett ovädersmoln kan växa.

Värme i luften är bränsle för åskväder Hans beräkningar med data från 2011 var till 77 procent korrekta i förhållande till periodens registrerade blixtnedslag. Den traditionella modellen var till endast 39 procent korrekt.

Ju varmare luften är desto mer vattenånga kan den innehålla, och vattenånga är bränsle för åska.

I USA betyder det att för varje grad världen värms upp kan antalet blixtnedslag stiga med tolv procent, säger David Romps.

Om CO2-utsläppen fortsätter på oförändrad nivå kan det betyda 50 procent fler blixtnedslag år 2100.

Läs också

Kanske är du intresserad av...