På jakt efter blixten

Tim Samaras har ett åskväder framför sig och världens snabbaste kamera i släpet bakom sig. Kan den fånga en blixt mitt i nedslaget?

3 augusti 2012

Sensommaren är högsäsong för åskväder i den här delen av USA. Sedan 2006 har Tim Samaras försökt sig på det omöjliga: att ta en bild av ett blixtnedslag i ögonblicket då det föds.

I regel börjar processen när en nedåtgående sicksacklinje av negativt laddad elektricitet steg för steg förflyttar sig via en blixtkanal mellan himlen och marken. När elektriciteten når tillräckligt långt ner sträcker sig positivt laddade ”fingrar” upp från marken.

Samtidigt som de två urladdningarna möts far en bländande elektrisk urladdning (med en strömstyrka av cirka 30000 ampere) upp mot himlen med en tredjedel av ljusets hastighet. Det är skenet från denna ”ripost” som syns med blotta ögat, som dock ofta tolkar rörelsen som nedåtriktad. Från början till slut tar processen inte mer än 200 millisekunder.

Superkamera ska fånga blixt

I Tim Samaras släp finns två höghastighetskameror av märke Phantom som kan ta tiotusen bilder i sekunden. De har gjort det möjligt för honom att göra otroliga videoinspelningar i slow motion, som i detalj visar blixtkanalernas stegvisa nedåtgående rörelse och i vissa fall även de uppåtgående förurladdningarna.

Så snart laddningarna möts och huvudurladdningen inträffar, bländas emellertid kameran av skenet från riposten, så att detaljerna suddas ut.

Det vore en önskedröm för forskarna att kunna se och studera processen efter hand som den uppenbarar sig när riposten stöter upp från marken.

Läs hela artikeln

Klicka på Ladda ned-knappen nedan för att se om Tim Samaras lyckades fånga en blixt mitt i nedslaget.

När du klickar på Ladda ned-knappen uppmanas du att registrera dig som medlem i natgeo.se. Det tager et minut og er ganske gratis.

Läs också

Kanske är du intresserad av...