Vad händer med vädret?

Är de senaste årens extrema väder tecken på en farlig, mänskligt orsakad förändring av jordens klimat? Eller är vi bara inne i en naturlig variation med extremt väder?

6 november 2012 av Karen Gunn, Chefredaktör, National Geographic Nordic

Något har hänt med vädret. I maj 2010 drabbades country-staden Nashville i USA av skyfall med 340 millimeter regn och efterföljande översvämningar, som krävde elva människoliv. En månad tidigare gav ett skyfall 280 millimeter regn på ett enda dygn i Rio de Janeiro och utlöste lerskred, som begravde hundratals människor. Sedan gav rekordhöga regnmängder i Pakistan översvämningar som påverkade över 20 miljoner människor. I slutet av 2011 blev flera hundra fabriker utanför Bangkok översvämmade Det ledde till en världsomspännande brist på hårddiskar till datorer.

Det är inte bara kraftigt regn som skapar rubriker. De senaste tio åren har vi även sett svår torka på platser som Texas, Australien, Ryssland och Östafrika, där tiotusentals har tvingats uppsöka flyktingläger. Värmeböljor som har krävt människoliv har drabbat Europa, och rekordmånga tornador har dragit fram över USA. Förödelsen efter väderkatastrofer under 2011 uppskattas ha kostat omkring 1000 miljarder kronor – en ökning med bortåt 25 procent jämfört med året dessförinnan.

Video: Tornado

Är dessa våldsamma händelser tecken på en farlig, mänskligt orsakad förändring av jordens klimat? Eller är vi bara inne i en period med en naturlig frekvens av extremt väder? Det korta och koncisa svaret är: förmodligen båda delar. Den primära drivkraften bakom den senaste tidens katastrofer har varit naturliga klimatcykler, i synnerhet klimatfenomenen El Niño och La Niña.

De naturliga vädercyklerna räcker dock inte för att förklara de senaste rekordmånga väderkatastroferna. Även andra faktorer spelar in: jorden blir gradvis varmare med betydligt mer vattenånga i atmosfären. Ju mer vattenånga som finns i luften, desto större risk är det för kraftiga skyfall. Ju varmare atmosfären är, desto större är risken för kraftiga värmeböljor. År 2010 slog värmen nationella rekord i 19 länder runt om i världen. Risken för extremt väder ökar allt mer, menar experterna.

Läs hela artikeln om världens extrema väder – Klicka på Ladda ned-knappen nedan.

När du klickar på Ladda ned-knappen uppmanas du att registrera dig som medlem av natgeo.se. Det tar en minut och är helt gratis.

Utsikt för framtiden

Jordens atmosfär blir varmare och våtare. De senaste 25 åren har satelliter mätt en genomsnittlig ökning med fyra procent av luftens innehåll av vattenånga. I slutet av detta sekel kan den globala genomsnittstemperaturen ha stigit med allt från 1,5 till 4,5° – delvis beroende på hur mycket koldioxid vi släpper ut från och med nu. De båda tendenserna är tydliga, och det ökar risken för värmeböljor, skyfall och kanske annat extremt väder.

Läs också

Kanske är du intresserad av...