I en ung sekvojaskog dyker en ringmärkt fläckuggla ner mot en forskares lockbete.

Galleri: Jätteträden

NGM-fotografen Michael Nichols har fotograferat världens högsta träd – de amerikanska sekvojorna.

2 november 2009

GM-fotografen Michael Nichols har fotograferat världens högsta träd – de amerikanska sekvojorna.

Nära Mad River i norra Kalifornien lockar Lowell Diller, biolog vid Green Diamond Resource Company, och hans trofaste assistent Riley en fläckuggla till en stubbe med lockbete i form av en mus. I början av 1990-talet var Diller en av de första forskarna som upptäckte stora bestånd av den utrotningshotade ugglan i skogarna.

Kustdimman bildar ett täcke över nationalparken Humboldt Redwoods i norra Kalifornien och ger näring åt både de gamla jättarna och de sekundära träden utanför parken. Den amerikanska sekvojan får över 30 procent av sitt vatten från dimman.

En åldrad sekvoja får de yngre träden att likna dvärgar i jämförelse i Kaliforniens Bear Creek Watershed på den nordvästra sidan av Bear Creek-åsen.

Fjorton våningar upp i ett 30-våningsträd mäter forskaren Steve Sillett (i mitten) med kollegor en brandhåla i en amerikansk sekvoja i nationalparken Prairie Creek Redwoods. Vid två tillfällen har trädet antänts av bränder och ändå överlevt.

En sällan skådad decembersnö täcker stigen genom Del Norte Coast Redwoods State Park. Kustträdet Sequoia sempervirens är beroende av det kyliga marina klimatet och trivs mellan åtta och 50 km in i landet.

Ett upphöjt lugn fyller den högsta och tätaste kvarvarande skogen med amerikansk sekvoja i norra Kalifornien.

Michael Fay kommer fram efter en hård vandring ned genom Little Lost Man Creek i Redwood National Park (ovan). År 2008 avslutade Michael Fay och Lindsey Holm den första omfattande undersökningen av sekvojornas utbredningsområde, då de vandrade till fots genom 2900 kilometer av skogarna längs Stillahavskusten.

Michael Fay och Lindsey Holm vandrade år 2008 till fots genom 2900 km skog utmed Stillahavskusten. Längs vägen sov de för det mesta under bar himmel och badade i bäckar och floder.

En skogshuggare med det passande namnet Ray Wood sågar i en sekvoja med 75 centimeters diameter, en telning jämfört med de fem meter tjocka träd som han fällde som ung. ”Den går upp och ner”, säger han om timmermarknaden, som nu är krisdrabbad.

Barnens skratt under den årliga stadsfesten sprider glädje i den krisdrabbade skogs- ­huggarstaden Rio Dell. I mars nådde arbetslösheten här sin högsta nivå på 16 år. Låg efterfrågan gör att Humboldt Red­wood Company fäller bara en tredjedel av vad man planerat för säsongen 2009–10.

Nordamerikanska vapiti sprider sig över en äng i Prairie Creek Redwoods State Park, när två tjurar brakar samman i kampen om ledarpositionen i flocken. Arten kallas på engelska Roosevelt elk som en hyllning åt president Theodore Roosevelt.

En svartbjörn passerar en av fotografen Michael Nichols fotofällor. När det är ont om mer näringsrik föda skalar björnarna av barken på unga amerikanska sekvojor för att få tag i saven, vilket åsamkar stora skador på timmerskogarna.

Sekvojornas nedbrytare, snäckan Ariolimax columbianus är den näst största i världen och kan bli upp till 25 centimeter lång.

En bit upp i ett 106 meter högt träd räcker botanikern Marie Antoine (till höger) kronexperten Giacomo Renzullo ett tunt kärnprov av veden, en 750-årig biografi av trädet. Ny forskning visar att den amerikanska sekvojan får mer ved ju äldre den blir.

Aktivisten Amy Arcuri lägger sina händer på sin gamla vän Spooner, som hon berättar är nästan 2000 år. En gång blev trädet dömt till avverkning men är nu fredat av dess nya ägare Humboldt Redwood Company. "Jag vill tro att det kommer ske en förändring till det bättre.", säger Arcari.

Geologen Neal Youngblood håller upp ett flygfoto över de 200 kvadratkilometer som 1978 köptes av Redwood National Park.

Läs också

Kanske är du intresserad av...