Hot mot de köttätande växterna

Den anpassning som gör att insektsätande växter kan växa på utsatta områden gör dess­värre även att de är väldigt känsliga för miljö­för­ändringar. Jordbruk och kraftverk för­orenar många våtmarker i Nordamerika med extra kväve. Insektsätande växter är så väl anpas­sade till en låg nivå av kväve att den extra gödningen gör att deras system blir överbelastat.

5 augusti 2010

Den anpassning som gör att insektsätande växter kan växa på utsatta områden gör dessvärre även att de är väldigt känsliga för miljöförändringar. Jordbruk och kraftverk förorenar många våtmarker i Nordamerika med extra kväve. Insektsätande växter är så väl anpassade till en låg nivå av kväve att den extra gödningen gör att deras system blir överbelastat.

De insektsätande växterna hotas även på andra sätt av människan. Handel med insektsätande växter på den svarta marknaden är nu så utbredd att botaniker håller de platser där några av de sällsyntaste arterna växer hemliga. Tusentals venusflugfällor samlas in illegalt i North Carolina och säljs i små bodar längs vägarna. Delstatens jordbruksdepartement har märkt vilda venusflugfällor med ett oskadligt färgämne, som är osynligt i vanligt ljus, men som lyser i UV-ljus. Kontrollanter som hittar venusflugfällor till försäljning kan på så sätt snabbt avgöra om plantan odlats i växthus eller plockats illegalt i det fria. Även om den illegala insamlingen av insektsätande växter kan stoppas, kommer de att fortsätta att vara hotade. Deras habitat försvinner och ersätts av köpcentra och hus.

Skogsbränder släcks, vilket ger goda förutsättningar för växter som kan konkurrera ut venusflugfällan. Det är kanske goda nyheter för flugorna, men en förlust för alla som uppskattar evolutionens uppfinningsrikedom.

Läs också

Kanske är du intresserad av...