Olivträdets resa till Europa

Enligt en hypotes var det fenicierna som spred olivträdet runt Medelhavet för cirka 3000 år sedan. Enligt en annan hypotes har träden förädlats lokalt i de olika områdena.

20 juni 2013

Enligt en hypotes spred fenicierna för cirka tretusen år sedan olivträdet i Medelhavsområdet, men enligt en annan hypotes förädlades träden lokalt i de olika områdena. Forskaren Julie Angus bestämde sig för att ta reda på hur det egentligen var. Hon seglade samma farleder som fenicierna och studerade längs vägen uråldriga träd i Spanien, Frankrike, Italien, Grekland, Israel och på Västbanken.

Efter att ha tagit prover från cirka 60 olivträd, av vilka en del anses vara över tretusen år gamla, fann hon genetiska markörer som kopplar samman träd i Väst- och Sydeuropa med träd i Israel och på Västbanken. "Det stödjer hypotesen att fenicierna, som var det enda sjöfarande folket som reste så långt vid den tidpunkten, förde med sig träden" från sin ursprungliga miljö i Mellanöstern, säger Julie Angus.

Läs också

Kanske är du intresserad av...