Träd måste flyttas för att överleva

Träd flyttas från Yukon i Kanada till Kalifornien för at deras tolerans mot ett nytt klimat ska testas. Försöket sker utifrån förutsättningen att evolutionen inte kan hänga med klimatförändringarna.

Om jordens temperatur stiger, kommer träden då att trivas där de växer nu? Vissa forskare tror inte det. Därför har provinsen British Columbia i Kanada inlett ett samarbete med USA:s skogs- och naturstyrelse för att testa 15 vanliga och kommersiellt viktiga träds härdighet i andra klimat. Det gör man genom att flytta dem till platser där de inte växer naturligt.

Syftet är att ta reda på vilka träd som kan flyttas till områden som tros få ett gynnsammare klimat i framtiden.

Denna kontroversiella typ av naturvård (som på engelska kallas assisted migration) har sin grund i att man tror att ”evolutionen inte kan hänga med klimatförändringarna och därför behöver hjälp”, säger projektledaren Greg O’Neill. Kritiker pekar på riskerna med att förändra hela ekosystem.

I British Columbia har man redan utvidgat de områden där träproducenter får lov att sätta lärkträd. Andra arter, såsom douglasgran och contortatall, försöksodlas i ett 274 mil brett band från Yukon i Kanada till Kalifornien i USA. Trädens överlevnadsförmåga ska bedömas under de närmaste 30 åren.

”Kanske behöver vi en dag frön från delstaten Washington, som själva behöver frön från Oregon och så vidare”, säger O’Neill. ”Det här problemet överskrider de geografiska gränserna.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...