Vad är dendrokronologi?

Trädstammars årsringar kan visa en kalender för området där trädet har växt. Dessa ­kalendrar sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Denna metod kallas för dendrokronologi.I tempererade, subtropiska och ­subarktiska områden har träden aktiva och inaktiva tillväxtperioder som påverkas av temperaturen och nederbörden. Tillväxt­perioderna bildar ringar i trädet som var och en markerar en växtsäsong. Genom att matcha överlappande årsringar från träd av olika åldrar kan man få fram en ­kalender.

27 april 2012

Trädstammars årsringar kan visa en kalender för området där trädet har växt. Dessa kalendrar sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Denna metod kallas för dendrokronologi.

I tempererade, subtropiska och subarktiska områden har träden aktiva och inaktiva tillväxtperioder som påverkas av temperaturen och nederbörden. Tillväxtperioderna bildar ringar i trädet som var och en markerar en växtsäsong. Genom att matcha överlappande årsringar från träd av olika åldrar kan man få fram en kalender.

Metoden har varit känd sedan 1700-talet, men på 1920-talet förfinade astronomen A E Douglass metoden med stöd av National Geographic. Sedan dess har forskare tagit fram detaljerade kalendrar för större delen av världen med hjälp av dendrokronologi.

Arkeologer har nytta av dendrokronologi

Inom arkeologin används dendrokronologi ofta vid datering av allt från gamla hus till cellor. Ringarna i det här tvärsnittet av en gultall visar till exempel att den är från 1400-talet.

Kalendrarna, som varierar från område till område, har bland annat bidragit till att avslöja att ett vikingaskepp som hittades i Roskilde Fjord i Danmark byggdes på Irland runt år 1070.

Fråga oss:

Har du en fråga till NG:s experter? Skicka ett mejl till: [email protected] Endast frågor som publiceras i tidningen besvaras och belönas med en fin världskarta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...