Enorma undervattensvulkaner funna

Forskare har upptäckt en gigantisk kedja av undervattensvulkaner utanför Antarktis. Vulkanerna kan komma att visa sig vara hemvist för ett hitintills okänt djurliv.

18 juli 2011 av Richard A. Lovett, National Geographic News

En gigantisk kedja av undervatensvulkaner har upptäckts utanför Antarktis.

Allt som allt har man upptäckt drygt ett tiotal hittills okända toppar – vissa upp till 3000 meter höga, meddelar British Antarctic Survey.

Vulkanerna har hittats i närheten av de brittiska ögrupperna Sydgeorgien och Sydsandwichöarna under en månadslång kartläggningsexpedition, då man med hjälp av tredimensionell sonar har kartlagt ett 600 kilometer gånger 150 kilometer stort hål i de befintliga kartorna över havsbottnen.

”Det var verkligen otroligt att hitta dem”, säger Phil Leat, som var expeditionens geolog och vulkanolog. ”Många av dess vulkaner kände vi över huvud taget inte till.”

Vulkaner stora som Fujiyama

Forskarna hade förväntat sig att hitta vulkaner. För det första finns det vulkanisk aktivitet omkring Sydsandwichöarna. För det andra fann ett förbipasserande brittiskt örlogsfartyg 1962 stora sjok av flytande pimpsten, som bara kunde komma från ett utbrott under vattnet.

Forskarna hade dock inte förväntat sig att hitta vulkaner stora som Japans högsta berg, Fujiyama.

Vulkanernas enorma storlek kan ibland göra forskarnas arbete till havs en aning hårresande. Två av topparna sträcker sig till en höjd av 70 meter under ytan – den ena på en plats där de befintliga kartorna bara visade djupt vatten.

”Du kan se havsbottnen resa sig under dig, men du vet inte hur högt berget är”, säger Phil Leat. ”Man känner sig fram.”

”Men det är också väldigt spännande, för man upptäcker inte bara en vulkan, som ingen visste om, utan till råga på allt en enorm vulkan.”

hemvist för nya arter

Ur en vetenskaplig synvinkel är det ett viktigt fynd, för på samma sätt som vulkaner kan kollapsa och utlösa enorma jordskred – som Mount St Helens i USA gjorde – kan även undervattensvulkaner kollapsa och utlösa tsunamier.

De nya vulkanerna utgör inte något större hot, eftersom ”det inte bor någon Sydsandwichöarna”, säger Phil Leat. Men de ger en ny möjlighet att studera hur vulkaner framkallar tsunamier.

Som en annan viktig omständighet har de ännu aktiva vulkanerna hydrotermiska öppningar, som ger unika livsvillkor. En del av detta liv motsvarar möjligen organismer som kanske kan överleva runt varma källor i andra världar, till exempel Jupiters måne Europa.

Till det kommer att vulkanernas steniga sidor är utmärkta biotoper för fiskar och andra av havets organismer.

”De är nästan som korallrev”, säger Phil Leat.

”De är inga koraller, men de är biotoper. När vi vid tidigare tillfällen har studerat dessa områden har vi hittat nya arter.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...