Vulkan hotar miljonstad i Kongo

Vulkanen Nyiragongo, som innehåller en av världens största lavasjöar, har nu två gånger skickat strömmar av lava mot staden Gomas invånare. Frågan är när det kommer att ske igen.

8 april 2011

När sker det? Det är den fråga som har fört två av världens ledande vulkanforskare till Afrikas hjärta. Det är den fråga som hemsöker en grupp kongolesiska seismologer, och som kan avgöra nästan en miljon människors öde.

När kommer Nyiragongo att få ett utbrott? Nyiragongo är en drygt tre kilometer hög vulkan, som reser sig över östra delen av Kongo-Kinshasa. Det är en av jordens allra aktivaste vulkaner, men samtidigt en av dem som har varit föremål för minst antal studier.

Det beror framför allt på att östra Kongo-Kinshasa de senaste 20 åren plågats av krig, bland annat för att massakrerna i grannstaten Rwanda nådde över gränsen. Just nu försöker en av världens största FN-styrkor på omkring 20000 man upprätthålla en bräcklig fred, som ofta bryts.

Intill vulkanen ligger storstaden Goma, som konstant växer för att människor strömmar dit på flykt undan regerings- och rebellstyrkor på landsbygden. Man uppskattar att omkring en miljon människor har stuvats samman i Goma. Två gånger de senaste åren har Nyiragongo haft utbrott och skickat en ström av smälta stenmassor mot staden.

År 1977 rann lavan nedför berget med över 95 km/h, vilket är det snabbaste som någonsin har observerats. Flera hundra personer omkom, trots att strömmen stelnat, innan den på allvar nådde Goma. År 2002 skickade vulkanen in över elva miljoner kubikmeter lava i stadens centrum, förintade 14000 hem, begravde byggnader upp till andra våningen och tvingade 350000 invånare på flykt.

Inget av utbrotten var dock mycket mer än mullrande jämfört med de ohyggliga krafter som Nyiragongo anses vara kapabel att släppa lösa.

Läs också

Kanske är du intresserad av...