Sök anslag till naturvård

Har du ett innovativt och genomförbart projekt, som går ut på naturvård? Ansök om anslag från Global Exploration Fund från National Geographic.

2 december 2011

Anslag för naturvård delas ut till innovativa och praktiskt genomförbara naturvårdsprojekt, som erbjuder möjligheter till global tillämpning.

Anslagen är riktade åt både fältarbete och offentliga upplysningskampanjer, som informerar människor om globala ämnen, skapar en koppling mellam naturvårdsteman och vardagslivet och gör att människor kan agera på egen hand.

Syftet med naturvårdsanslagen är att ge stöd åt naturvårdsaktiviteter världen över, i den mån de passar med National Geographic Societys syften. Fonden ger stöd åt projekt som bidrar väsentligt till naturvård och hållbart utnyttjande av jordens biologiska och kulturella resurser.

Även om GEF-programmet för anslag för naturvård erkänner behovet av att bevara arkeologiska fyndplatser och föremål, tillåter vår nuvarande budget inte att vi ger stöd åt den typen av ansökningar.

Ansökan om anslag från Global Exploration Fund sker i två steg.

Steg 1: Föransökan

Innan man kan erhålla ett ansökningsformulär måste den huvudsakliga forskaren skicka in en föransökan via internet. Det är ett antal saker du bör vara uppmärksam på, innan du gör det: • Det går att fylla i föransökan i flera omgångar. Du har möjlighet att spara föransökan och göra den färdig vid en senare tidpunkt. • Under ifyllandet av ansökan kommer du att uppmanas att ladda upp en elektronisk kopia av ditt uppdaterade curriculum vitae (CV). De nödvändiga uppgifterna kommer att anges. • Se till att din webbläsare är inställd på att ta emot cookies. • Om du har frågor angående internetformuläret för föransökan, kan du skicka ett mejl till [email protected]. • Global Exploration Fund tar emot föransökningar året runt. Skicka in din föransökan minst åtta månader före den förväntade projektperiodens början.

Ansök här.

Den huvuddsakliga forskaren får besked inom åtta veckor. Om föransökan godkänns, kommer forskaren att få ett mejl med en länk till det fullständiga ansökningsformuläret på internet.

Steg 2: Ansökan

Efter mottagandet av ansökningsformuläret ska forskaren fylla i och skicka in ansökan via internet. Det är ett antal saker du bör vara uppmärksam på, innan du gör det: • Global Exploration Fund tar emot ansökningar året om. Det kan dock ta upp till sex månader från mottagandet av din ansökan tills att GEF-rådgivningspanelen formellt har läst igenom och bedömt den. • Tidigare mottagare av anslag måste först ha uppfyllt alla åtaganden med avseende på rapportering och redovisning, innan de skickar in ansökningar om ytterligare stöd.

Träffa panelen som delar ut anslagen från Global Exploration Fund i Norden (på engelska).

Läs också

Kanske är du intresserad av...