Asteroider träffar jorden oftare

Asteroider som den som år 2013 orsakade en explosion över Ryssland kan ­träffa jordens atmosfär vart trettionde år – tio gånger oftare än man trott.

7 maj 2014

Förre astronauten Tom Jones säger att de kan stoppas. Robotar kan knuffa till dem eller dra i dem med sin tyngdkraft och ändra deras fart, så att de inte träffar jorden.

Den största meteorit som går att beskåda på Jorden finns i Namibia. Den väger cirka 55 ton.

Meteoren som exploderade över Ryssland är det största kända objekt som trängt in i atmosfären sedan 1908. Av dess 12000 ton förångades 76 %, innan den nådde jorden.

Meteoriters ursprung

Månen och Mars: 0,2% är utslungat material från månen och Mars. Asteroidnedslag slungar ut material.

Asteroidbältet: 99,8 % kommer från asteroidbältet. Ungefär 50 procent av bältets massa finns i dessa fyra asteroider: Ceres, Pallas, Hygiea, Vestas

Olika sorters himlakroppar

Meteor: Dessa ljussken uppstår, när partiklar brinner upp, och kallas även stjärnfall.

Meteoroid: Små himlakroppar – mindre än asteroider – i bana runt solen. En del träffar jorden.

Meteorstoft: Upp till 90 ton fragment och partiklar, bland annat rester från solsystemets bildning, tränger dagligen in i jordens atmosfär.

Meteorit: En meteorit är den del av en asteroid eller komet, som når ned till jordens yta. En meteorit väger i genomsnitt cirka 30 gram – som en stor glaskula.

Läs också

Kanske är du intresserad av...