Astronomerna spionerar på svart hål

Jättelikt observatorium ska ge svar om svarta håls existens.

17 mars 2014 av Michael Finkel

Svarta hål – finns de?

Det finns mer än 100 miljarder galaxer i universum. I centrum av de flesta finns en tätpackad klump av stjärnor, gas och stoft. I mitten av denna kaotiska klump finns det i stort sett i alla de galaxer som studerats, inklusive Vintergatan, ett objekt så tungt, så kompakt och med så skoningslös tyngdkraft att det har bara en förklaring: Att det är ett svart hål.

Ingen har emellertid någonsin sett ett svart hål, och ingen kommer någonsin att få se ett. Det finns inget att se. Det är bara en svart prick i rymden – en hel massa ingenting. Förekomsten av ett hål påvisas den effekt det har på omgivningen.

När man frågar experterna hur säkra de är på att svarta hål är verkliga, svarar de ofta 99,9 procent. Om det inte finns svarta hål i de flesta galaxer, måste det vara något ännu galnare. Om några månader kan dock det sista tvivlet undanröjas: Astronomerna tänker nämligen spionera på ett hål, medan det äter.

Jätteobservatorium ska ge svaret

Det svarta hålet i Vintergatans centrum, 26000 ljusår bort, heter Sagittarius A* (förkortas Sgr A*). Det är för närvarande ett lugnt svart hål, en kräsen middagsgäst. Andra galaxer innehåller stjärnmakulerande, planetslukande Godzillor som kallas för kvasarer.

Sgr A* förbereder sig emellertid för att äta. Den drar till sig ett gasmoln vid namn G2 med omkring 3000 kilometer i sekunden. Om bara ett år kommer G2 att närma sig hållets händelsehorisont. Vid det laget kommer hela världens radioteleskop att vara riktade mot Sgr A*. Genom att synkronisera dem till att bilda ett observatorium stort som jorden, och med beteckningen Händelsehorisontteleskopet, hoppas astronomerna få en bild av ett svart hål i aktion. Vi kommer inte att få se själva hålet utan sannolikt det som kallas insamlingsskivan – en ring av rester runt hålets kant, som smulorna efter en stor måltid. Det borde räcka för att undanröja det sista tvivlet rörande svarta håls existens.

Läs mer

Läs hela artikeln om svarta hål och astronomernas nyaste upptäckter.

Läs också

Kanske är du intresserad av...