Enorm struktur kretsar runt Vintergatan

En oväntat samlad grupp galaxer och klungor av stjärnor, som kretsar runt Vintergatan, ifrågasätter teorin om mörk materia, säger dess upptäckare.

3 maj 2012 av Ker Than, National Geographic News

En jättelik ”struktur” av satellitgalaxer och stjärnhopar har enligt en ny undersökning observerats i omloppsbana runt Vintergatan.

Upptäckten överraskar forskarna, bland annat för att strukturen möjligen kan ifrågasätta teorierna om mörk materia, den gåtfulla och osynliga substans som anses utgöra upp till 23 procent av massan i universum.

Det är bara den senaste i en rad upptäckter, som ifrågasätter existensen av mörk materia. Förra veckan meddelade astronomer till exempel att de inte kunde hitta någon mörk materia i solens grannskap, trots att substansen borde vara där enligt den allmänt accepterade teorin.

Satelliter runt Vintergatan rekonstruerade

I den nya undersökningen, som leddes av Marcel Pawlowski vid universitetet i Bonn, har astronomer rekonstruerat positionen för Vintergatans kända satelliter med hjälp av data som omfattar allt från fotografiska plåtar från 1900-talet till nya bilder från teleskopet Sloan Digital Sky Survey i USA.

Gruppen fann att Vintergatans omkring 20 ledsagare, däribland dvärggalaxer och stjärnhopar kända som klothopar, är samlade i en välordnad struktur, som kretsar vinkelrätt i förhållande till vår galaktiska skiva.

”Det är tvärtemot vad vi förväntar utifrån teorin”, säger en av undersökningens upphovsmän, Pavel Kroupa, som också är aktiv vid universitet i Bonn.

”Man borde kunde titta i vilken riktning som helst och hitta några satellitgalaxer.” Anledningen är att de nuvarande modellerna för galaxbildning – som bygger på förekomsten av mörk materia – förutsäger att Vintergatans ledsagare ursprungligen kom från många olika riktningar och därför borde ha intagit sin plats i en mer eller mindre klotformad fördelning.

”Den logiska konsekvensen av denna [upptäckt] är att mörk materia inte finns”, säger Pavel Kroupa.

Kolliderade Vintergatan med galaktisk granne?

Enligt den mest utbredda teorin för bildningen av galaxer var mörk materia den gravitationella ställning, som vanlig materia samlades runt, när det bildade galaxer i det tidiga universum.

När större galaxer som Vintergatan bildades säger teorin att det överflödiga materialet klumpade ihop sig till flera hundra mindre satelliter, som fördelades jämnt runt sina värdgalaxer.

Som förklaring på den besynnerliga fördelningen av satelliter omkring Vintergatan har gruppen från Bonn lanserat teorin att vår galax kolliderade med en galaktisk granne för cirka elva miljarder år sedan, vilket passar med åldern på den äldsta kända satellitdvärggalaxen.

Enligt denna teori stal Vintergatan material från den andra galaxen, och tyngdkraften samlade resterna till dvärggalaxer och klothopar, som förblivit i samma plan utanför Vintergtan sedan dess, säker undersökningens ledare, Marcel Pawlowski.

Gruppen hävdar att denna modell allvarligt ifrågasätter teorin om mörk materia, eftersom den visar att galaxer kan bildas utan den teoretiska substansen.

”Det betyder att vi måste tänka om kosmologin ända från början”, säiger Pavel Kroupa. ”Kosmologin är i princip i oordning.”

Vintergatans ”struktur” av satelliter kommer att beskrivas i detalj i en kommande utgåva av Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Läs också

Kanske är du intresserad av...