En titt in i månens flytande inre

Månen har liksom jorden en flytande kärna, men medan jordens kärna transporterar värme med hjälp av konvektion anser man att månen är statisk. Att den yttre kärnan är flytande tyder på att månen en gång var helt flytande.

16 augusti 2012

Apolloprojektets astronauter borrade bara tre meter ner i månens yta, men de data som proverna gav bidrar än i dag till att föra oss närmare svaret på vad som döljer sig i månens inre. En ny titt på dessa 40 år gamla seismiska mätningar bekräftar att vår kalla, torra satellit har en varm och flytande kärna.

Renee Weber vid NASA har studerat mätningar gjorda mellan 1969 och 1977, av vilka bara en fjärdedel tidigare analyserats. Med moderna datorers hjälp har hon och hennes kollegor studerat resten av mätningarna, och då med inriktning på djupa månskalv.

Liksom jorden har månen en kärna som består av både flytande och fasta lager. På grund av det höga trycket är den innersta delen fast och dessutom varmast. Jordens kärna transporterar värme genom konvektion – den är dynamisk och ger upphov till tektoniska rörelser och vulkanisk aktivitet samt har ett magnetfält – men månen tros vara statisk.

Att den yttre kärnan är flytande tyder på att månen kan ha varit helt flytande när den bildades för 4,5 miljarder år sedan, säger Renee Weber.

”Jorden och månen bildades visserligen vid ungefär samma tid, men månen är mindre, så den miste sin värme och sin energi fortare.”

Kanske har det förekommit konvektion även i månens kärna. Hur kan vi veta något om det? Jo, det visas av magnetiska spår i de prover från månytan som astronauterna tog med tillbaka till jorden.

Månens inre

1: Månens skorpa är mycket ojämn på grund av ­meteoritnedslag på ytan.

2: Mantel Djup (från ytan): 40 km Består av: Bland annat olivin, peridotit och granat Temperatur: 1600 kelvin (1327 °C)

3: Delvis flytande zon Djup (från ytan): 1255 km Består av: Peridotit, titanrika silikater Temperatur: 1650 kelvin (1377 °C)

4: Yttre kärna Djup (från ytan): 1410 km Består av: Flytande järnlegeringar Temperatur: 1700 kelvin (1427 °C)

5: Inre kärna (massiv) Djup (från ytan): 1495 km Består av: Massiva järnlegeringar Temperatur: 1710 kelvin (1437 °C)

Läs också

Kanske är du intresserad av...