Magnetsköld i miniatyr på månen

En liten magnetosfär skyddar ett område på månens yta mot solvind.

22 april 2010 av Anne Minard, National Geographic News

För första gången har forskare upptäckt en minimagnetosfär på månen – en magnetfält-”bubbla”, som skyddar delar av månens yta mot den kraftiga strålningen från solen.

Minimagnetosfären, som i mars 2010 beskrivits i tidskriften Geophysical Research Letters, befinner sig i närheten av månens ekvator, dit solljuset når bara hälften av tiden. Det kommer att begränsa den energi som finns till förfogande för solfångare, om människan återvänder till månen.

Det är dock ett tecken på att det kanske finns andra magnetosfärer på mer gynnsamma landningsplatser, vilket ger astronauterna ett visst skydd mot strålning.

Magnetisk sköld som en sten i solens flod

Jorden är helt omsluten av sin magnetosfär, eftersom jordens massiva järnkärna roterar inne i en smält yttre kärna och fungerar som en magnetisk dynamo, som genererar ett globalt magnetfält.

Jordens magnetfält sträcker sig upp till 78000 kilometer från ytan och fångar och reflekterar den konstanta strömmen av laddade partiklar från solen, den så kallade solvinden, som annars skulle ”grilla” allt liv på jorden.

När ett utbrott av solaktivitet emellanåt överbelastar jordens magnetosfär, tränger laddade partiklar igenom och reagerar med vår atmosfär.

”Jag bor långt norrut och kan titta upp och se de norrsken som blir resultatet, säger Martin Wieser, som är forskare på Institutet för rymdfysik (IRF) i Sverige och en av personerna bakom undersökningen.

Månen har däremot inget heltäckande magnetfält, så dess yta bombarderas hela tiden med solens laddade partiklar.

Nya data från den indiska månsonden Chandrayaan-1 har emellertid bekräftat att månen har en minivariant av en magnetosfär, som täcker ett litet område på nordöstra delen av den sida av månen som vetter bort från jorden.

När Martin Wieser i juni mätte månens minimagnetosfär, var den 360 kilometer i diameter. Magnetosfären fungerar på samma sätt en sten i en flod och får solvinden att röra sig snabbare och bli kraftigare i en radie av 300 kilometer runt hindret.

Magnetfältet i bubblans centrum är 300 gånger svagare än jordens magnetfält över ekvatorn och 600 gånger svagare än fältet över jordens poler.

Läs också

Kanske är du intresserad av...