Ny planet upptäckt i vårt solsystem?

enligt nya beräkningar kan en hittills oupptäckt planet möjligen störa omloppsbanorna för åtskilliga objekt i det yttre solsystemet.

15 maj 2012 av Richard A. Lovett, National Geographic News

En hittills oupptäckt planet kretsar kanske runt i den mörka utkanten av solsystemet, visar ny forskning.

Den potentiellt oupptäckta planeten är för långt borta för att kunna registreras med teleskop, men den tycks visa sin närvaro genom att störa de så kallade Kuiperbältesobjektens omloppsbanor, säger Rodney Gomes, som är astronom på Brasiliens nationella observatorium i Rio de Janeiro.

Kuiperbältesobjekt är små, kometliknande isobjekt, däribland en del dvärgplaneter, som befinner sig utanför Neptunus omloppsbana.

Exempelvis är dvärgplaneten Pluto, som har en diameter på cirka 2300 kilometer och en gång i tiden räknades som den nionde planeten i vårt system, ett av de största Kuiperbältesobjekten. Dussintals andra objekt är flera hundra kilometer i diameter, och fler upptäcks varje år.

Det spännande är enligt Rodney Gomes att enligt hans nya beräkningar följer drygt en handfull Kuiperbältesobjekt, däribland det avlägsna objektet vid namn Sedna, några märkliga omloppsbanor i förhållande till vad de borde utifrån befintliga modeller för solsystemet.

Det finns flera möjliga förklaringar på objektens oväntade banor, säger Rodney Gomes, som i tisdags presenterade sina resultat i Oregon i USA på ett möte i American Astronomical Society.

Rodney Gomes anser att den mest sannolika förklaringen är en ”solbeledsagare med massa som en planet”, det vill säga en planet, som kretsar mycket långt från solen, men vars massa är stor nog att påverka Kuiperbältesobjekt via dragningskraften.

Vilsekommet klot?

Som ett led i det nya arbetet analyserade Rodney Gomes omloppsbanorna för 92 Kuiperbältesobjekt och jämförde därefter sina resultat med datormodeller för hur objekten borde fördela sig med och utan en extra planet.

Om det inte finns en avlägsen värld, konkluderar Rodney Gomes, visar modellerna inte de mycket avlånga omloppsbanor vi ser för sex av objekten.

Det är ovisst exakt hur stort klotet kan tänkas vara, men det finns många möjligheter, tillägger Rodney Gomes.

Mot bakgrund av sina beräkningar anser Gomes att en planet stor som Neptunus – cirka fyra gånger större än jorden – som kretsar 225 miljarder kilometer från solen – cirka 1500 gånger längre bort än jorden – skulle ha den effekten.

Det skulle dock även en himlakropp stor som Mars – endast omkring hälften så stor som jorden – som kretsar i en mycket avlång bana och emellanåt kommer inom åtta miljarder kilometers avstånd från solen.

Rodney Gomes tror att den gåtfulla himlakroppen kanske kan vara en vilsekommen planet, som slungats ut ur sitt eget stjärnsystem och sedan fångats av solens tyngdkraft.

Eller så har den förmodade planeten kanske bildats närmare vår sol för att därefter ha slungats längre bort på grund av en gravitationell inverkan från andra planeter.

Oavsett vilket kommer det att vara en utmaning att helt exakt lokalisera en sådan värld.

För det första kan planeten lysa tämligen svagt. För det andra ger Rodney Gomes simuleringar inte astronomerna någon uppfattning om vartåt de ska rikta sina teleskop. ”Den kan vara var som helst”, säger han.

Läs också

Kanske är du intresserad av...