Sällsynt skymt av Plutos mindre syskon

En ny undersökning avslöjar detaljer om ytan på dvärgplaneten Makemake och ger en fingervisning om varför dvärgplaneten Plutos mindre syskon inte har en heltäckande atmosfär.

28 november 2012 av Andrew Fazekas, National Geographic News

Astronomer har fått den hittills bästa bilden av den mystiska dvärgplaneten Makemake, som kretsar i den djupfrysta utkanten av vårt solsystem, och därmed håller denna lillebror till Pluto långt om länge på att komma ut ur skuggorna.

Makemake (uttalas MAH-keh MAH-keh efter en polynesisk skapargud) upptäcktes 2005 och är en av fem Plutoliknande himlakroppar, som har lett till en ny definition av ordet ”planet” och upprättandet av en ny grupp dvärgplaneter år 2006.

Liksom den lite större Pluto kretsar det kalla klotet runt vår sol i en bana som ligger utanför Neptunus. Forskare hade förväntat att Makemake även skulle ha en klotatmosfär – men ny forskning avslöjar att så inte är fallet.

Som att studera ett mynt på 48 kilometers avstånd

En internationell grupp astronomer har för första gången fått insyn i Makemakes fysiska egenskaper med hjälp av European Southern Observatorys tre kraftigaste teleskop i Chile. Forskarna observerade förändringen i det ljus som avges av en avlägsen stjärna, medan dvärgplaneten passerade framför den.

”Dessa händelser är extremt svåra att förutsäga och observera, men de är de enda metoderna för att skaffa exakta kunskaper om viktiga egenskaper hos dvärgplaneter”, säger Jose Luis Ortiz, som är en av huvudpersonerna bakom den nya undersökningen och astronom på Instituto de Astrofisica de Andalucia i Spanien.

Det är som att försöka studera ett mynt på 48 kilometers avstånd eller mer, tillägger Jose Luis Ortiz.

Jose Luis Ortiz och hans grupp insåg att Makemake inte har någon atmosfär, när ljuset från stjärnan i bakgrunden mycket plötsligt blev svagare och kraftigare, medan det djupfrysta klotet passerade framför stjärnan.

”Ljuset försvann väldigt plötsligt på alla de platser som vi observerade händelsen, och det betyder att detta klot inte kan vara omgivet av en tät atmosfär liksom sitt syskon Pluto”, säger Jose Luis Ortiz.

Om Makemake hade haft en atmosfär skulle ljuset från stjärnan gradvis ha avtagit och tilltagit, medan dvärgplaneten passerade den.

Makemake är täckt av frusen metan

Gruppens nya observationer tillfogar många detaljer till vår bild av Makemake. De inskränker inte bara möjligheten för en atmosfär utan ger även mer exakta upplysningar om dvärgplanetens storlek och yta.

”Vi tror att Makemake har formen av ett klot, som är en smula tillplattat vid båda polerna, och till större delen täcks av vita isformationer, som mest består av metan”, säger Jose Luis Ortiz.

”Men det finns även tecken på en viss mängd organiskt material, i alla fall på en del ställen. Detta material är för det mesta väldigt rött, och vi tror att terrängen på en liten procentdel av ytan är ganska mörk”, tillägger han.

Varför Makemake saknar en heltäckande atmosfär är fortfarande en stor gåta, men Jose Luis Ortiz har en teori. Pluto är täckt av kväveis. När solen värmer upp detta flyktiga material, omvandlas det genast till en gas, som bidrar till Plutos atmosfär.

Makemake saknar kväveis på ytan, och därför finns det inget solen kan värma upp till en gas, och som kan ingå i en atmosfär.

Dvärgplaneten har en mindre massa och ett svagare gravitationsfält än Pluto, säger Jose Luis Ortiz. Det betyder att Makemake under årmiljonernas lopp kanske inte har kunnat hålla fast sitt kväve.

Metanis förvandlas också till en gas, när den värms upp. Eftersom dvärgplaneten befinner sig på sin avlägsnaste plats i förhållande till solen, anser Jose Luis Ortiz emellertid att Makemakes ytmetan fortfarande är fruset.

Även om metanet skulle omvandlas till gas, skulle en eventuell atmosfär till följd av det täcka högst tio procent av klotet, säger Jose Luis Ortiz.

De nya resultaten presenteras mer detaljerat i dag i tidskriften Nature.

Läs också

Kanske är du intresserad av...