Steg 3 och 4

3. 200 årRegn skulle falla, och vatten bli flytande, när nog med koldioxid frigjorts för att öka trycket i atmosfären och värma planeten över fryspunkten. Mikroorganismer, alger och lavar skulle kunna börja inta planeten. 4. 600 årBlommande växter skulle kunna introduceras efter att mikroorganismerna skapat organisk jord och tillfört syre till atmosfären. Till sist skulle boreal och kanske även tempererad skog kunna slå rot.

24 februari 2010

3. 200 år

Regn skulle falla, och vatten bli flytande, när nog med koldioxid frigjorts för att öka trycket i atmosfären och värma planeten över fryspunkten. Mikroorganismer, alger och lavar skulle kunna börja inta planeten.

4. 600 år

Blommande växter skulle kunna introduceras efter att mikroorganismerna skapat organisk jord och tillfört syre till atmosfären. Till sist skulle boreal och kanske även tempererad skog kunna slå rot.

Läs också

Kanske är du intresserad av...