Steg 5 och 6

5. 900 årEnergi till städer skulle till att börja med kunna komma från kärnkraft och vindturbiner. Om reaktorer för fusionsenergi kan byggas, skulle det kunna vara det bästa i långa loppet. 6. 1000 årMarsbor skulle bara kunna vara utomhus iförda masker – syrenivån skulle vara låg i årtusenden. Under geologisk tid, innan jorden blir obeboelig, skulle Mars förlora sin nya atmosfär och frysa till igen.

24 februari 2010

5. 900 år

Energi till städer skulle till att börja med kunna komma från kärnkraft och vindturbiner. Om reaktorer för fusionsenergi kan byggas, skulle det kunna vara det bästa i långa loppet.

6. 1000 år

Marsbor skulle bara kunna vara utomhus iförda masker – syrenivån skulle vara låg i årtusenden. Under geologisk tid, innan jorden blir obeboelig, skulle Mars förlora sin nya atmosfär och frysa till igen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...