Upptäckt av möjlig jordtvilling

Kepler-22b är den första planet som man säkert vet befinner sig ”precis mitt i den beboeliga zonen”.

6 december 2011 av Ker Than, National Geographic News

En möjlig tvilling till jorden har bekräftats i omloppsbana runt en solliknande stjärna 600 ljusår härifrån. Den nya planeten, som fått namnet Kepler-22b, befinner sig möjligen på helt rätt ställe för att vara bebodd av liv, meddelar NASA.

Den nya planeten, som upptäckts genom Keplerprojektet, är det första klot som är mindre än Neptunus och samtidigt befinner sig mitt i sin stjärnas beboeliga zon.

Mitt i den beboeliga zonen

Den beboeliga zonen, som även kallas ”Guldlockszonen”, är det område runt en stjärna där en planets yta är vare sig för varm eller för kall för att vatten i flytande form och därmed liv, som vi känner det, ska kunna existera.

Man har observerat andra planeter i sina stjärnors beboeliga zoner, men de flesta av dessa andra världar är himlakroppar stora som Jupiter eller Neptunus, och hyser därför sannolikt inte liv.

”Antalet bekräftade världar mindre än Neptunus, som finns i sin beboeliga zon, är litet, och det är långt mellan dem, eftersom de är svårast att hitta”, säger Natalie Batalha, som är ställföreträdande chef på Keplers forskarlag och verksam vid San Jose State University i Kalifornien, USA.

Faktum är att man hittills hittat bara två planeter, som uppfyller dessa villkor – Gliese 581d och HD 85512 – och båda kloten kretsar i den yttersta utkanten av sina stjärnors beboeliga zoner, vilket gör dem mer besläktade med Venus och Mars än med jorden.

”Det som gör just denna upptäckt så spännande är att denna planet befinner sig precis mitt i den beboeliga zonen”, säger Natalie Batalha.

”Dessutom kretsar den runt en stjärna, som är nästan identisk med vår sol, medan de båda andra observerade planeterna kretsar runt betydligt kallare stjärnor.”

Närmare något verkligt jordliknande

Keplerteleskopet upptäcker nya planeter genom att övervaka 150000 stjärnor på en gång och hålla ett öga på minskade ljusstyrkor, vilket är ett tecken på att planeter passerar framför eller transiterar sina stjärnor.

Kepler-22b är en av de cirka 54 planeter i jordstorlek som Kepler-teamet i februari utsåg som kandidater. Rymdteleskopet måste dock observera minst tre passager för att kunna bekräfta att en signal beror på en planet.

”Vi hade tur, när vi upptäckte denna planet”, säger William Borucki, som är Keplers ledande forskare på NASA Ames forskningscenter i Kalifornien.

”Den första passagen upptäcktes bara tre dagar efter att vi hade konstaterat att teleskopet var driftklart. Den avgörande tredje passagen observerade vi under juldagarna 2010.”

Den nya planeten har omkring 2,4 gånger större radie än jorden, men forskarna känner ännu inte till dess sammansättning, eftersom de fortfarande saknar en avgörande upplysning: massan av Kepler-22b.

Kepler-teamet hoppas emellertid att massan av Kepler-22b kan beräknas med hjälp av ett nytt, jordbaserat instrument på Kanarieöarna, som inleder observationer nästa vår.

Det nya teleskopet, som heter HARPS North, kan med stor precision mäta en planets dopplerhastighet, det vill säga förändringar i ljusets våglängd från ett objekt i rymden, när det rör sig närmare eller längre bort från jorden.

Med hjälp av denna upplysning kan forskarna beräkna massan och därmed tätheten av Kepler-22b och avgöra om det är en stenplanet eller en vattenvärld.

”Vi hoppas verkligen att HARPS North kommer att hjälpa oss i jakten på planetens massa”, säger Natalie Batalha vid San Jose State University.

”Vi närmar oss alltmer något verkligt jordliknande, och det är en utveckling som är spännande att följa.”

Den nya planeten, Kepler-22b, kommer att beskrivas i ytterligare detalj i ett kommande nummer av Astrophysical Journal.

Läs också

Kanske är du intresserad av...