Venus vandrar över solen den 6 juni

Venuspassagen den 6 juni blir sista gången de flesta av oss får uppleva fenomenet. Det dröjer nämligen 105 år till nästa gång Venus är i linje med jorden.

27 april 2012

Venus kan ses vandra över solskivan när båda ligger i linje med jorden. Det sker sällan, då Venus kretsar fortare och har en annorlunda vinklad bana.

År 1716 publicerade Edmond Halley, mannen som gav namn åt Halleys komet, en teknik med vilken jordens avstånd från solen kan beräknas genom att man iakttar Venus passage över solskivan som en svart fläck.

Det fick länder som Storbritannien och Frankrike att skicka ut expeditioner för att studera dessa Venuspassager, ett av de mest sällsynta astronomiska fenomen som går att se från jorden. I dag används andra metoder för att mäta avstånd mellan planeter, men Venuspassager fascinerar fortfarande.

Venuspassagen är mycket sällsynt

Passagerna sker parvis med åtta års mellanrum, senast 2004.

Den 6 juni i år kommer Venuspassagen att kunna ses från bland annat Nordeuropa. Det är sista gången Venus befinner sig i linje med jorden tills år 2117. Planeternas banor gör att Venus passerar bara 18 gånger det här årtusendet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...