Hur navigerar rymdfarkoster?

Rymdfarkoster navigerar oftast med hjälp av NASA:s Deep Space Network, ett radionätverk med stora antenner, som skickar ut signaler till farkosten, som tar emot dem och skickar tillbaka dem till jorden.

5 december 2014

Navigation i rymden: Så fungerar det

Genom att räkna på skillnaden mellan sända och mottagna signaler kan man avgöra farkostens position, och hur snabbt den rör sig.

Metoden är bra, när farkosten är nära jorden, men längre ut i rymden krävs en extremt precis radarstation. Det finns endast tre sådana på jorden, och metoden är inte särskilt exakt, när man når långt ut.

Därför arbetar forskare på att få farkoster att själva beräkna sin position: Målet är att de själva ska ta bilder av omgivande planeter och stjärnor och utifrån hur stor en planet ser ut på bilden avgöra hur nära farkosten den är.

Riktningen får man genom att se på stjärnornas placering i bilden i förhållande till planeten. Tillsammans ger det farkostens position.

Läs också

Kanske är du intresserad av...