Vampyrstjärnor upptäckta

Stjärnor som suger livet ur andra stjärnor har för första gången upptäckts i hjärtat av vår egen galax, visar ny forskning.

14 juni 2011 av Charles Choi, National Geographic News

Stjärnor som suger livet ur andra stjärnor och därigenom får ett påfallande ungdomligt utseende, kan ha upptäckts i hjärtat av vår egen galax, Vintergatan.

Varma, unga och blå

Dessa kannibalstjärnor, som kallas ”blue stragglers” – blå eftersläntrare – har synts i andra delar av Vintergatan. De ser ut att åldersmässigt halka efter något i förhållande till de stjärnor som de bildats tillsammans med, och de ser varmare, yngre och blåare ut.

Astronomer misstänker att ”blue stragglers” ser så ungdomliga ut för att de har stulit bränsle i form av väte från andra stjärnor, kanske efter att de kolliderat med sina offer.

Kannibalstjärnor av denna typ hittas regelbundet i täta stjärnhopar, där stjärnor har många möjligheter att suga näring från varandra. Nu har forskare emellertid hittat ”blue stragglers” i Vintergatans utbuktning, ett koncentrerat område av stjärnor och gas, som omger galaxens centrum.

”Man har länge misstänkt att det finns ”blue stragglers” i utbuktningen, men ingen har vetat hur många det kan tänkas vara”, säger Will Clarkson, som är astronom vid Indiana University Bloomington och University of California i Los Angeles i USA.

”Långt om länge har vi påvisat att de finns där.”

Har vampyrerna i Vintergatan bildats på ett annat sätt?

Med hjälp av NASA:s Hubbleteleskop har astronomerna tittat på 180000 stjärnor i och omkring utbuktningen. De upptäckte 42 ovanligt blå stjärnor, som såg ut att vara mycket yngre än de övriga stjärnorna.

Av dessa 42 stjärnor uppskattar forskarna att mellan 18 och 37 sannolikt är riktiga ”blue stragglers”, som är omkring tio till elva miljarder år gamla. Resten kan vara normala unga stjärnor i utbuktningen eller stjärnor som inte alls befinner sig i utbuktningen.

Det är också möjligt att dessa ”blue stragglers” inte bildats genom att kollidera med andra stjärnor och ta upp extra bränsle, vilket förekommer på andra platser i universum.

I stället kan de ”blue stragglers” som finns i den galaktiska utbuktningen ha bildats genom att de stulit väte från sina stjärnpartners. Denna möjlighet kan antingen ha uppkommit genom att en stjärna livnärt sig på sin partner i ett dubbelstjärnesystem, eller kanske efter inbördes gravitationspåverkan i ett system med tre stjärnor, i vilket två av stjärnorna smälte samman till en.

”Det är fortfarande många detaljer vi inte känner till om hur ”blue stragglers” bildas”, säger Will Clarkson.

”Att vi har hittat dem i utbuktningen ger ytterligare några begränsande parametrar, som kan bidra till att förfina modellerna för hur de bildats.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...