Utomjordiska partiklar observerade

För första gången någonsin har en av NASA:s rymdsonder direkt observerat partiklar som enligt astronomer kommer från en plats utanför vårt eget solsystem.

2 februari 2012 av Andrew Fazekas, National Geographic News

Upptäckten ger oss inte bara en skymt av vad som finns i det så kallade interstellära mediumet – stoftet mellan stjärnorna – utan bidrar även till kartläggningen av vårt lokala galaktiska grannskap.

Rymdsonden ”Interstellar Boundary Explorer” (IBEX) kretsar i en bana omkring 322000 kilometer från jorden, och har samlat in prover av väte, syre och neon, som kommer från den interstellära rymden.

”Det är spännande att för första gången kunna observera främmande materia, som inte kommer från vår egen sol eller planeterna. Den har sitt ursprung utanför vårt solsystem – i andra delar av galaxen”, säger David McComas, teamchef för IBEX-projektet.

”Vi anser att det är mycket viktiga mätningar, för dessa element är de grundläggande byggstenarna till stjärnor, planeter och människor.”

Ett ”hole-in-one på 24 miljarder kilometer”

Sedan uppskjutningen i oktober 2008 har IBEX-sonden utforskat den del av rymden som ligger innanför vårt solsystem (heliosfären).

Bubblan i Vintergatan har skapats av solvinden, som är en ström av laddade partiklar, som konstant skickas ut i alla riktningar från solen.

Utkanten av heliosfären är omkring 100 gånger längre bort från oss än jorden är från solen, och den skyddar det inre solsystemet mot dödlig kosmisk strålning. Det sker genom att heliosfären och dess tillhörande magnetfält knuffar bort skadliga, laddade partiklar. Dessa partiklar är rester av supernovor utspridda i den interstellära rymden och strömmar mot oss med 80000 kilometer i timmen.

Hälften av partiklarna i den interstellära vinden är emellertid neutrala, och dessa oladdade partiklar kan hitta in i vårt solsystem. Enstaka av dessa neutrala väte-, syre- och neonpartiklar når sedan ända fram till jorden, där IBEX kunde registrera dem, säger David McComas . ”Jag kallar det ett hole-in-one på 24 miljarder kilometer.”

Vårt solsystem innehåller mer syre

Genom en analys av de nya data från IBEX jämfördes förhållandet mellan syre och neon från den interstellära rymden med förhållandet mellan atomer från vårt eget solsystem. Resultaten visar att vårt solsystem tycks innehålla mer syre än den omgivande interstellära rymden.

Det betyder möjligen att vårt solsystem har flyttat sig till sin nuvarande position från en mer syrehaltig miljö. En annan möjlighet är att en massa syre är inneslutet i stoftpartiklar eller is i det interstellära mediumet.

I kombination med tidigare data om närliggande interstellära moln – spindelvävsaktiga ansamlingar av gas och stoft, som är många ljusår i diameter – kunde forskarna ge ett mer exakt förslag på vår position i det lokala galaktiska grannskapet.

Vårt solsystem ser ut att befinna sig i utkanten av ett av många interstellära moln med låg täthet, som rör sig genom denna del av galaxen. Informationen indikerar att vi kanske vi till och med kommer att förflytta oss ut ur molnet inom de närmaste två tusen åren.

”Vår position i vårt lokala interstellära moln är viktig”, säger Seth Redfield, som är astronom vid Wesleyan University i USA och knuten till IBEX-projektet. ”Heliosfärens struktur förändras beroende på var den befinner sig i eller utanför ett moln, och det har konsekvenser för hur bra den skyddar oss mot de dödliga kosmiska strålarna.”

De nya IBEX-resultaten publiceras i en serie vetenskapliga artiklar i februariutgåvan av Astrophysical Journal Supplements.

Läs också

Kanske är du intresserad av...