Afrikanska lantbrukare klarar torka med SMS

Ett nytt kenyanskt program för ”mikroförsäkringar”, som hjälper mindre lantbruk att skydda sig mot förlust av grödor på grund av väderförhållandena, fungerar med hjälp av en nyutvecklad mobilbaserad teknik.

2 november 2010 av Ochieng' Ogodo, National Geographic News

I slutet av 2009 fick den kenyanska lantbrukaren Jane Gathoni ett kort SMS, som räddade hennes dag.

Det afrikanska företaget för mikroförsäkringar, UAP, skickade Jane Gathoni en utbetalning på 195 kronor som kompensation för den förlust hon gjort på grund av torka det året.

Jane Gathoni är en av mer än 9500 kenyanska lantbrukare som har tecknat ”mikroförsäkringar” som ett led i ett nytt program, som går ut på att bedöma förluster av grödor och efterföljande betalningar med hjälp av klimatdata från solcellsdrivna väderstationer.

Kilimo Salama – ett swahili-uttryck som betyder ”säkert lantbruk” – lanserades 2009 och erbjuder små lantbruk i Kenya en ”betala medan du sår”-försäkring. Förlorar de sin skörd, har de ändå råd att fortsätta året därpå.

Jane Gathoni, som har ett eget barn och dessutom sköter om två föräldralösa barn, har de senaste elva åren bedrivit lantbruk på 8000 kvadratmeter mark och anmälde sig till programmet kort efter lanseringen. Hon använder sina försäkringspengar till att köpa nytt utsäde.

”Det är en bra idé, för om du mister en skörd, har du en säkerhet, som hjälper dig att köpa förnödenheter så att du kan fortsätta bedriva lantbruk följande säsong”, säger hon. ”Det är verkligen en stor hjälp.”

Mikroförsäkring på ett enkelt sätt?

Kilimo Salama-konceptet är ett nytt, teknikbaserat system, som skyddar små lantbrukare med ända ned till 4000 kvadratmeter mark mot väderrelaterade förluster, säger personerna bakom programmet.

Afrikanska lantbrukare är i stort sett beroende av ett lantbruk som kräver regn, och skördarna har blivit mindre de senaste årtiondena på grund av utarmning av jorden, mest på grund av mänskliga aktiviteter som gruvdrift, säger Keith Shepherd, som är jordforskare på World Agroforestry Centre i Nairobi.

En stor del av den afrikanska åkermarken är känslig, säger han, och om den inte odlas på ett hållbart sätt, bryts ned lätt ned.

Bristen på näringsämnen har förvärrats av oförutsägbara värderförhållanden, säger experter.

”Genom att använda väderstationerna till att verifiera lokala väderförhållanden undviker vi skaderegleringsprocedurer, som har genererat misstroende och fått människor att låta bli att teckna försäkringar”, säger James Wambugu, som är direktör för UAP.

Det gör mikroförsäkring ”billigt och attraktivt” för små lantbrukare och samtidigt ekonomiskt lönsamt för försäkringsbolag i ett utvecklingsland som Kenya, säger han.

Betalning via mobiltelefon

De lantbrukare som tecknat försäkringen betalar fem procent extra utöver priset på högkvalitativt utsäde, kemikalier och konstgödning, som säljs av bolagen MEA Fertilizers och Syngenta East Africa Limited, som har ingått ett samarbete med Kilimo Salama. Dessa företag betalar ett belopp som motsvarar lantbrukarnas investering, och tillsammans täcker det den premie på tio procent, som är nödvändig för att täcka utgifterna för programmet.

Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, som har sitt säte i Schweiz, och den kenyanska mobiltelefonioperatören Safaricom är också med i samarbetet.

När en lantbrukare handlar hos ett av de båda bolagen, använder en anställd en kameramobil för att skanna en särskild streckkod. På så sätt registreras försäkringen hos UAP Insurance omgående genom Safaricoms mobilnät.

En ny mobilapplikation, som utvecklats av Syngenta foundation, sänder därefter ett SMS med en bekräftelse på försäkringen till lantbrukarens mobiltelefon.

Programmet ”funktionellt” på vissa villkor

Miguel Robles från International Food Policy Research Institute, som har sitt huvudkontor i Washington D.C. i USA, säger att Kilimo Salama-projektet ”är funktionellt och en mycket bra idé i Kenyas fall”.

”Det har en rimlig möjlighet att fungera, men det finns en del nödvändiga förutsättningar”, varnar Miguel Robles, som inte är involverad i Kilimo Salama.

Exempelvis måste försäkringsprogrammet vara så enkelt att lantbrukarna kan förstå det, skriver han i ett mejl.

Dessutom måste programmet vara anpassat till de risker som lantbrukarna är utsatta för. Om försäkringsprogrammet endast tar hänsyn till den sammanlagda månatliga regnmängden, täcker det inte nödvändigtvis om en enskild dags skyfall förstör lantbrukarnas grödor, understryker han.

”För det tredje måste vi förstå att lantbrukarna inte bryr sig om hur väderförhållandena är vid väderstationen. Det som intresserar dem är vädret precis vid deras mark”, säger han.

”Om vädret 25 kilometer från deras mark är väsentligt annorlunda, kommer det här inte att vara någon bra produkt för dem.”

Slutligen kan kostnaden vara ett hinder, påpekar han.

”Lantbrukarna är kanske väldigt intresserade av produkten, men på grund av likviditetsproblem, när försäkringen ska betalas, måste de tyvärr avstå från möjligheten att köpa en försäkring.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...