Byggnader som räddar liv

Enligt WHO berodde vart åttonde dödsfall år 2012 på luftföroreningar. En grupp forskare och arkitekter försöker nu bygga hus som renar luften.

14 november 2014

Byggnader förklädda till luftrenare

Var åttonde person som avled 2012 dog enligt Världshälsoorganisationen (WHO) av luftföroreningar.

Arkitekter och forskare är nu i färd med att bygga luftrenare stora som hus – och som är hus.

Förra året avtäckte ett sjukhus i Mexico City (foto) en ”smogätande” fasad täckt av titandioxid (TiO²) – en katalysator, som gör att farliga ämnen blir till mindre skadliga föreningar.

Formgivarna säger att fasaden kan neutralisera föroreningen från upp till 1000 bilar om dagen. Det är ännu ovisst om TiO² på allvar kan bidra till att bekämpa föroreningar globalt, men det har väckt intresse.

I London överväger man att använda det i stadens mest förorenade områden, och 2015 öppnar en utställningshall i Milano klädd med ”luftrenande cement”.

Än så länge kräver TiO² UV-ljus för att fungera, men ett europeiskt forskningsprojekt är i färd med att modifiera ämnet, så att dess föroreningsbekämpande effekt aktiveras av synligt ljus. Det vore en fördel i länder med färre soltimmar, till exempel de nordiska länderna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...