Fotoreportage: Skönhet i förfall

Detroit har blivit en symbol för USA:s industriella förfall. Fotografen Andrew Moore ser emellertid något vackert i de övergivna fabrikerna. Han berättar om det här.

13 juli 2012 av Andrew Moore

Med sina övergivna fabriker, skolor, hus och biografer har Detroit blivit en symbol för USA:s industriella förfall. Där andra ser ett slut ser jag dock en början: bilstaden återerövras och omvandlas av naturens mäktiga kraft. Dessa bilder av det spirande nya landskapet är mitt försök att gestalta en elegi över det förflutna.

Pappa var arkitekt, så jag växte upp med byggnader. För mig har alla byggnader ett eget liv: från det att de uppförs tills de bebos av människor, från det att de lämnas tills de åter tas i bruk. Som fotograf letar jag efter byggnader med fascinerande historier, ett arbete som lett mig till Havanna, Sarajevo och nu Detroit.

Vid en första anblick ser det ut som ett modernt Pompeji – men titta närmare: det som människan skapat ger efter för naturen.

På vissa håll uppstår grässlätter, jordbrukskollektiv upprättas. Ingen vet vad som kommer att ske med Detroit, men en sak är säker:

Förfall är ingenting statiskt och sista ordet i stadens historia har inte sagts.

Andrew Moore

Se fler av Andrew Moores bilder på andrewlmoore.com

Läs också

Kanske är du intresserad av...