Framtidens flytande städer

Fantasifulla gröna bostadsprojekt omfattande allt från en undervattensskrapa till flytande städer är kanske svaret på hotet från stigande världshav.

10 augusti 2012 av Tasha Eichenseher, National Geographic News

Seascraper har utropats till framtidens bostadskoncept och är ett i en rad förslag till hållbara, flytande städer.

Med en världsbefolkning på över sju miljarder, våldsam tillströmning till storstäder och ökad risk för översvämningar och stigande världshav tycks allt fler arkitekter och uppfinnare vara i färd med att kapa förbindelsen till land.

Seascraper, som är ett självförsörjande samhälle med bostäder, kontor och rekreationsområden är enligt sina designers utformat för att hejda städernas växtvärk.

Farkostens egen energiförsörjning ska enligt planen skötas av undervattensturbiner, som drivs av havsströmmar, och av en folie av solceller, som kan samla upp solenergi. Det välvda skrovet ska kunna samla upp regnvatten och släppa igenom dagsljus till de lägre belägna sektionerna. Sötvattnet kommer från en avsaltningsanläggning ombord, som behandlar och återvinner regnvattnet.

Den gröna inriktningen ska enligt det amerikanska designteamet även kunna stödja bestånd av havets djurliv. En flytande bas, som fungerar som ett rev, avger fiskfoder i form av näringsämnen som pumpas upp ur djuphavet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...