Gaudís mästerverk

Barcelonas surrealistiska och naturinspirerade landmärke, Sagrada Família, har varit under uppförande i 128 år. Nu verkar det dock som om arkitekten Antoni Gaudís evighetsbygge håller på att bli färdigt.

1 december 2010

”Min klient har inte bråttom.”

Så sade den spanske arkitekten Antoni Gaudí om sin arbetsgivare, Gud. Därför pågår fortfarande arbetet på hans romerskkatolska kyrka Sagrada Família, som påbörjades 1882. Ett troligt slutdatum är dock 2026.

Kyrkan med de märkliga spirorna och tusentals detaljer på fasaden reser sig upp till 170 meter över Barcelonas centrum och besöks varje år av omkring två miljoner betalande besökare. I november invigde påven Benedictus XVI kyrkan som basilika, vilket är en hedersbenämning för särskilt viktiga kyrkor. Det är en bra anledning att ta upp Gaudís projekt för en förnyad bedömning och titta på hans visionära idéer.

Sagrada Família har alltid varit både beundrad och utskälld. Surrealisterna betraktade Gaudí som en av de sina, medan författaren George Orwell kallade kyrkan ”en av de fulaste byggnaderna i världen”. Gaudís vision var lika speciell som Gaudí själv och inspirerad av hans religiösa tro och kärlek till naturen. Gaudí såg naturens värld som fylld med mjuka kurvor – inte räta linjer. Han såg att naturens egna byggnadsverk hade en förkärlek för böjliga, men starka material som trä, muskler och senor. Med det som förebild lät Gaudí sina byggnader uppstå ur inställningen att om naturen är Guds verk, så hyllar man Gud bäst genom att låta arkitekturens former och byggnader uppstå ur hans verk.

Forskaren Joan Bassegoda Nonell från Barcelona anser att Gaudís berömda yttrande ”originalitet är att återvända till utgångspunkten” betyder att utgångspunkten för allting är den av Gud skapade naturen. Gaudís religiösa tro var hans egen, men hans tro på naturens ingenjörskonst föregrep vår tids bionikforskning, inom vilken den teknologiska utvecklingen hämtar inspiration i naturens effektivitet.

Gaudí föddes 1852 och var tidigt fascinerad av geometri och den katalanska naturen. Efter arkitektskolan grundade han sin egen stil av nygotik, art nouveau och element från Asien. För Gaudí kunde form och funktion inte skiljas åt. Man kunde hitta estetisk skönhet först när man hade sökt efter den strukturmässiga effektivitet som styr naturens värld. ”Inget är konst, om det inte kommer från naturen”, konstaterade han.

Gaudí övertog 1883 Sagrada Família från en arkitekt som hade lagt en traditionell, nygotisk grund. Gaudí ville däremot skapa en historia om Jesu liv, men visste att projektet skulle sträcka sig längre än hans livstid. Under tolv år, fram till sin död 1926, utformade han sina planer som geometriska, tredimensionella modeller i stället för som ritningar. Trots att många av dem förstördes under det spanska inbördeskriget, har de haft stor betydelse för Gaudís efterträdare.

”De innehåller byggnadens strukturmässiga DNA”, förklarar arkitekten Mark Burry, som har arbetat på Sagrada Família i 31 år. Med hjälp av ritningar och datorteknik har han översatt Gaudís formgivning för dagens hantverkare. ”Även av brottstycken kan man utläsa den arkitektoniska helheten. Modellerna var Gaudís sätt att lösa arkitektens utmaning. Att ta en komplex, holistisk idé och förklara den, så att andra kan förstå den och föra den vidare efter ens död.”

Adrian Bejan, som är professor vid Duke University i North Carolina i USA, säger att Sagrada Famílias fasader bygger på gyllene snittet, som är det geometriska förhållandet bakom ”all estetiskt tilltalande konst”. Bejan, vars konstruktalteori slår fast att naturens design är ett universellt fysiskt fenomen, kallar Gaudí en föregångare och en ”lindansare på linjen mellan konst och vetenskap”.

Enligt Adrian Bejan förstod Gaudí att naturen är uppbyggd enligt matematiska lagar. Det starkaste är lättast och effektivast och därför även vackrast.

Som Joan Bassegoda Nonell poängterar: ”När vi ser in i framtiden är lärdomen efter Gaudí inte att kopiera hans lösningar utan att söka inspiration i naturen. För naturen blir inte omodern.”

Naturens design

Gaudí var en pionjär inom en arkitektonisk stil baserad på naturens geometriska former, som speglade både hans hemtrakt och hans genialitet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...