Avföring hjälper Haiti

Offentliga toaletter i fattiga samhällen kan användas för att producera näringsrik gödning.

27 oktober 2011 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

En ny typ av offentlig toalett ska hjälpa befolkningen i Haiti att producera gödning av mänsklig avföring, vilket kanske med tiden kan ge nytt liv åt landets utarmade jord.

Sedan 2006 har den amerikanska ideella organisationen Sustainable Organic Integrated Livelihoods (SOIL) ställt upp offentliga toaletter i Haiti, där 80 procent av befolkningen inte har tillgång till toaletter.

De flesta haitier är enligt SOIL hänvisade till att göra sig av med sin avföring i vattendrag, plastpåsar eller övergivna hus. De få toaletter som finns är ofta bristfälliga, så att avföringen spolas rakt ut i floder eller i grundvattnet.

Förorenat vatten i Haiti

Dessa förhållanden betyder att mänsklig avföring lätt hamnar i vattenförsörjningen, och det kan sprida vattenburna sjukdomar som kolera. Enligt USA:s statliga organ för kontroll och bekämpning av sjukdomar (CDC) har Haiti just nu drabbats av en koleraepidemi.

Över 6000 personer har dött, och 420000 har blivit sjuka, sedan koleran bröt ut i Haiti i oktober 2010.

”Toaletter är den bästa uppfinningen någonsin inom hälsovårdsområdet i den moderna världen”, säger Sasha Kramer, som är jordekolog och en av grundarna av SOIL. Men i Haiti, ”är avföring i vattnet den vanligaste dödsorsaken”.

Hittills har SOIL i läger installerat ekologiska toaletter till över 20000 personer, som alla blivit hemlösa efter jordskalvet i Port-au-Prince år 2010. Motsvarande faciliteter håller dessutom på att levereras till 30 mindre samhällen i norra Haiti.

Det rör sig inte om vanliga toaletter. Sasha Kramer och hennes kollegor har konstruerat de ekologiska toaletterna så att urin och avföring separeras. Avföringen täcks med ett uttorkande material för att underlätta komposteringen och samlas regelbundet in.

”Med de sju miljarder människor som för närvarande finns på jorden”, säger Sasha Kramer, ”blir tekniker som denna allt viktigare, när man ska uppfylla de grundläggande behoven för den växande världsbefolkningen och samtidigt reducera den negativa inverkan på jordens ekosystem”.

Från avfall till värdefull jord

En gång i veckan kör medarbetare från SOIL runt med en skåpbil, som fått namnet ”bajsmobilen”, och samlar in toalettunnorna och ersätter dem med rena.

Avfallet körs därefter till en komposteringsplats utanför staden, där anställda blandar materialet med pressade, krossade sockerrör – en biprodukt vid framställning av rom – för att påskynda komposteringen.

”Alla mikroorganismerna blir helt vilda och börjar föröka sig som galna”, säger Sasha Kramer, som dessutom får stöd genom National Geographic Societys program för lovande forskare.

Aktiviteten värmer upp komposten till cirka 71 grader Celsius. Det dödar alla sjukdomsalstrande bakterier, som har anpassat sig till människans genomsnittliga kroppstemperatur på 37 grader.

De anställda kontrollerar temperaturen i komposten varannan dag, och ”när det gått åtta månader, har vi otroligt näringsrik jord”, säger Sasha Kramer. Avföring från människor ger möjligen ännu bättre kompost än kogödning, tillägger hon, eftersom vår mer kötthaltiga kost innehåller mer kväve, som får växter att gro.

När avföring från människor komposteras på rätt sätt, så att sjukdomsalstrarna dödas, är den ”en mycket rik näringskälla, som lämpar sig utmärkt för odling av grödor avsedda som människoföda, säger Serita Frey, som arbetar med mikrobiologisk jordekologi vid University of New Hampshire i USA.

”I västvärlden är vi generellt rätt tveksamma inför att använda mänskliga avfallsprodukter som gödning”, säger Serita Frey, men ”i Asien och andra delar av världen har det alltid använts för att förbättra jorden”.

Genom att tillsätta kompost till lantbruksjorden kan man även förbättra jordens struktur och stabilitet, vilket är helt avgörande för att förhindra jorderosion, säger Serita Frey, som inte arbetar för SOIL.

Anledningen är att när bakterier och svampar bryter ned materialet, producerar de ämnen som binder samman jordpartiklarna, så att de bildar stabila klumpar, säger hon.

Toalettprojekt en ”riktig god cirkel”

Hittills har toalettprojektet i Haiti gett över 400000 liter kompost, varav en del redan används i försöksträdgårdar och till försöksgrödor, säger Sasha Kramer.

En del av dessa trädgårdar producerar grönsaker som ger föda åt invånarna i Cité Soleil, ett extremt fattigt och tätbefolkat område i närheten av Port-au-Prince, säger Daniel Tillias, som är haitier och lokal koordinator för fredsgruppen Pax Christi Haiti.

På längre sikt kommer den näringsrika komposten kanske även att kunna användas i samband med odling av grödor och nyplantering av träd i resten av det utfattiga karibiska landet, där årtionden av utarmning av jorden och avverkning har tömt jorden på näringsämnen och lett till utbredd jorderosion.

”För oss är det en unik chans att använda något, som annars är oanvändbart”, säger Daniel Tillias, som arbetar frivilligt för SOIL och har gjort en film om projektet med titeln ”Vår Herre på toa”.

”Det är en riktig god cirkel. Det är en god, positiv sak för det här kvarteret.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...