Energiförbrukning läggs på is

Lägg sommarens behov av kylning på is. Det rekommenderar ett företag i Colorado i USA, som samarbetar med företag från Kalifornien till Ontario i Kanada.

9 augusti 2011 av Marianne Lavelle, National Geographic News

Ice Energy har utvecklat termiska lagertankar, som kan kopplas till vanliga klimatanläggningar på taket av industribyggnader. På natten, när det är svalt, och elförbrukningen är låg, använder enheterna, som kallas Ice Bears, ström från elnätet för att frysa 1703 liter vatten. Ice Bears enorma isblock (visat mellan rören på bilden ovan) fungerar som ett batteri, som kan lagra nattens billiga och effektiva energi.

På dagen, när temperaturen och belastningen på elnätet stiger, tar Ice Bear över arbetet från den elmotordrivna kompressorn i byggnadens klimatanläggning. I stället för att använda ström för att kyla genom att komprimera och kondensera ett kylmedel från gasform tillbaka till flytande form klarar Ice Bear samma uppgift med hjälp av is.

Eftersom värmen i byggnaden dessutom överförs till en behållare med is, som bildats under de relativt svala kvällstimmarna, behöver systemet inte arbeta så hårt som kompressorn i en eldriven klimatanläggning, som är utsatt för solljus, och det kan spara energi. Ice Energy garanterar att Ice Bear i sex timmar kan utföra samma arbete som en femtons kompressor.

”Det är en stor sak. Det är ett stort batteri”, säger Brian Parsonnet, vicedirektör, högste teknikansvarig och en av grundarna av Ice Energy.

Eftersom elbolagen kan slippa använda ineffektiva kraftverk för att klara belastningstoppen på dagen och i stället kan använda Ice Bear-enheter för att flytta efterfrågan på el över på effektivare kraftverk på natten, kan systemen reducera förbrukningen av bränsle till generatorerna med 30–40 procent. ”Det ger bolagen en enorm vinst”, säger Brian Parsonnet.

Genom att använda Ice Bear-enheter för att lägga om klimatanläggningarnas energiförbrukning permanent kan elbolag undgå eller senarelägga kapitalutgifter. Med ett pris på omkring tio miljoner kronor per installerad megawatt, kostar Ice Bear-enheter ungefär lika mycket som konventionell produktion och överföring av el i dag, säger Ice Energy.

I Redding norr om Sacramento i Kalifornien öppnades i höstas nya kontor för USA:s socialadministration med elva Ice Bear-enheter på taket. Var och en av dem är kopplad till femtons, högeffektiva klimatanläggningar av märket Trane, de första som det stora kylbolaget har levererat ”isklara” från fabriken.

Staden Glendale i närheten av Los Angeles har spenderat en del av sitt ekonomiska hjälppaket på att byta ut 80 föråldrade och ineffektiva klimatanläggningar på kommunala byggnader mot nya, högeffektiva anläggningar och Ice Bears. I staden uppskattar man att den årliga energiförbrukningen i genomsnitt har minskat med över 386000 kWh i projektets första fas.

I östra Ontario i Kanada är elbolagen Toronto-Hydro och Veridian Connections i färd med att installera tolv Ice Bear-enheter som led i ett pilotprojekt, som ska reducera elförbrukningen under spetsbelastningsperioder. Projektet finansieras genom anslag från Ontario Power Authoritys miljöfond.

Läs också

Kanske är du intresserad av...