Kolkraftverket Drax i North Yorkshire är Storbritanniens största kraftverk.

Galleri: Industriella monster

"Liksom många andra finner jag dem märkligt vackra, arkitektoniskt fascinerande ikoner från vårt förflutna som eldar fossila bränslen och förorenar nuet", säger fotografen Toby Smith.

27 juni 2013

"Liksom många andra finner jag dem märkligt vackra, arkitektoniskt fascinerande ikoner från vårt förflutna som eldar fossila bränslen och förorenar nuet", säger fotografen Toby Smith.

Ratcliffe-on-Soar är ett koleldat kraftverk som jag fotograferade med en exponeringstid på 5,5 ­timmar. Verket kan förse drygt två miljoner ­människor med ström. Det har tornat upp sig över Nottinghamshire i mer än 40 år, men ­många lägger knappt märke till det längre.

Didcotkraftverken i ­Oxfordshire – ett natur­gasverk och ett tillhör­ande gas- och kolverk – ­glöder i denna timslånga exponering. Den brittiske diktaren Kit Wright skrev en sarkastisk "lovsång till Didcot­­­": Din fulländade ofantlighet / innesluter ­ångornas sällsynta ­benägenhet / att bilda ­eviga syraregn!

Killingholme är ett ­naturgasverk i North Lincoln­shire. Det byggdes på 1990-talet i en modern design och omges av ­ängar. Jag tog detta foto från det gamla skogs­område som en gång täckte hela trakten.

Fawleyverket i Hampshire är mer än 40 år gammalt och betraktas som ett av Englands effektivaste ­oljeeldade kraftverk. En av de största fotomässiga ­utmaningar jag står inför är att stabilisera min kamera, eftersom en kraftig vindpust kan förstöra ett foto. Enligt min erfarenhet är tunga kamera­stativ ­fullkomligt oumbärliga.

Läs också

Kanske är du intresserad av...