Jordens egen kylning

USA:s första presidents födelseplats hämtar kyla ur marken.

9 augusti 2011 av Alexandra Arkin, Medill News Service

I juni byttes det propanbaserade värme- och kylsystemet i George Washington Birthplace National Monument, tidigare känd som Popes Creek Plantation, i närheten av Fredericksburg i Virginia, ut mot ett geotermiskt system. Förutom att ersätta fossilt bränsle med förnybar energi – jordens konstanta temperatur – är systemet tyst, vilket är viktigt för bevarandet av byggnadens atmosfär.

Än så länge har det varit ”en jättesuccé”, säger underhållschefen Dick Dretsch. ”Det fungerar perfekt.”

Geotermiska värmepumpar cirkulerar vatten eller andra vätskor i ett slutet kretslopp genom rör, som enligt Geothermal Energy Association är nedgrävda i jorden på 3 till 91 meters djup. Nere i marken är temperaturen 12,7 grader Celsius oavsett årstiden. När vädret är varmt, sugs värmen ut ur byggnaden och cirkuleras och kyls ned i marken, innan den skickas in i byggnaden igen. När det är kallt, är temperaturen nere i marken högre än utanför, och den relativa värmen dras upp ur marken och fördelas i byggnaden för att spara energi för uppvärmning.

Enligt USA:s kontor för miljövård (EPA) förbrukar pumparna 25–50 procent mindre ström än konventionella värme- eller kylsystem och kan dessutom reducera energiförbrukningen och utsläppet av koldioxid. På EPA säger man att geotermiska värmepumpar även är mycket effektiva i fuktiga områden, eftersom de kan upprätthålla en relativ luftfuktighet inomhus på cirka 50 procent.

Återbetalningsperioden varierar något. Doug Dougherty, som är direktör för Geothermal Exchange Organization, har just installerat ett geotermiskt system för cirka 120000 kronor i sitt eget hus i Springfield i Illinois. Även om det är dubbelt så dyrt som en traditionell klimatanläggning, förväntar han att den ska minska hans årliga elkostnader med två tredjedelar och betala sig inom fyra eller fem år.

Läs också

Kanske är du intresserad av...