Kol: Kinas svarta energi

Koleldning gör Kina till den nation som bidrar mest till den globala uppvärmningen. Kan insamling och lagring av koldioxid vara lösningen?

22 april 2014 av Michelle Nijhuis

Koleldning har nått en någorlunda stabil nivå i västvärlden. Så ser det inte ut i de asiatiska tillväxtländerna som Kina, som producerar många av västvärldens konsumtionsvaror.

Kina bränner nästan hälften av världens kol, framför allt för att producera nog med elektricitet för att förse landets stora och tillsynes omättliga efterfrågan.

Kina investerar i förnybar energi

Koleldning står för 80 procent av Kinas elkraft, men svåra problem med föroreningar har under de senaste tio åren förändrat dagordningen. Landet har hittills investerat över en biljon kronor i förnybar energi och är en av världens ledande producenter av vindturbiner och solpaneler.

Kan kol göras renare?

Kina har emellertid så ofattbart stora förekomster av kol att landet knappast kommer att sluta att elda med det. Man experimenterar därför även med effektivare utnyttjande av kolkraften och billigare tekniker för att samla in och lagra koldioxid i underjorden.

Frågan är dock om det är rätt lösning – och kan kol över huvud taget bli en tillräckligt ren energikälla för att stoppa den globala uppvärmningen från att få katastrofala följder?

Klicka och ladda ned hela artikeln här.

Kol i siffror

  • Varje år bränner vi globalt 7,3 miljarder ton kol

  • Kol står för 40 % av världens elförsörjning

  • Förbrukningen av kol ökar explosionsartat i Asien

  • Alla människor på jorden använder i genomsnitt 2,9 kilo kol om dagen

  • Kol står bakom 39 % av de globala utsläppen av koldioxid

  • Kol dödar årligen flera tusen gruvarbetare och ännu fler genom luftföroreningar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...